Kultúrtörténeti évfordulók Szeptember 9-én

1737: Megszületett Luigi Galvani itáliai fiziológus, orvos, az elektromosságtan egyik megalapítója. Nevéből számos elektromos jelenség elnevezése származik: galvanizálás, galvánelem, galvanoplasztika és a galvanoterápia. Neve osszenőtt az elektromossággal, munkássága nyitotta meg az utat az izom-és idegfiziológia kutatása és az elektrofiziológia tudománya felé.

 

1828: Megszületett Lev Nyikolajevics Tolsztoj orosz író, filozófus, az orosz irodalom és a világirodalom, egyik legnagyobb alkotója, a realista orosz próza mestere. Munkásságában teljesedett ki az orosz realista irodalom. Regényeiben az orosz felső társadalmat ábrázolta, az emberi, az általános humánumot képviselte, amellyel igen nagy hatást tett az európai kortársakra. Legismertebb művei: Ivan Ilijics halála, Háború és béke, Anna Karenina.

 

1831: Megszületett Izsó Miklós szobrász. A 19. századi magyar nemzeti szobrászat egyik legnagyobb alakja. A magyar szobrászok közül elsőként ábrázolt népi figurákat. Első nagy sikere és egyben legismertebb műve a Búsuló juhász volt. A népi figurák mellett megformázta számos kortársát és köztéri szobrokat is készített.

 

1845: Megszületett Acsády Ignác történész. A történelem tudományán belül a gazdaságtörténettel foglalkozott, leginkább a társadalomtörténeti kérdések és a parasztság története érdekelte. Legismertebb munkája az 1906-ban megjelent A magyar jobbágyság története című monográfiája. Munkájában adatokban gazdag, összefoglaló képet rajzol a magyar paraszti társadalomról. Kimutatja, hogy már az Árpád-korban is létezett kizsákmányolás. Elítéli a parasztság röghözkötését is. A magyar birodalom története című művében a társadalom minden rétegének történetét bemutatja és felhívja a figyelmet a nép történetének elhanyagolt voltára.

 

1931: Megszületett Latinovits Zoltán Kossuth-és Jászai Mari-díjas színész, Érdemes művész, a valaha volt egyik legnépszerűbb magyar színész, sokan csak a "Színészkirálynak" nevezik. Kiemelkedő, sokoldalú művész volt. Szerepformálását rendkívüli szuggesztivitás, átélés, intellektuális megközelítés jellemezte. Romantikus hősöket, törengő, vívódó igazságkeresőket, torz lelkű, groteszk figurákat egyaránt alakított színpadon és filmvásznon is. Előadóművészként a költő megjelenítésére, a vers születésének megidézésére törekedett. 

 

1960: Megszületett Hugh Grant Golden Globe-díjas angol színész. Kezdetben mellékszerepeket alakított, majd a Négy esküvő és egy temetés című film meghozta számára a sikert. Azóta főleg vígjátékokban alakított lökött karaktereket, de megállta a helyét arisztokratát alakítva is. Jelentősebb filmjei: Áldatlan állapotban, Az angol aki dombra ment fel és hegyről jött le, Értelem és érzelem, Sztárom a párom, Igazából szerelem, Bridget Jones naplója