Kultúrtörténeti évfordulók Július 25-én

1722: Megszületett Fellner Jakab építész, a késő barokk copf stílusú építészet egyik legkiválóbb magyarországi mestere. Hosszú ideig a tatai Eszterházyaknál szolgált. Alkotásai közül a tatai kastélyon kívül a veszprémi palota érdemel említést. Ő építette az egri líceumot is, amelyen már a klasszicizmus korai jegyei is felfedezhetők.

 

1903: Megszületett Ajtay Andor Kossuth-díjas színész, rendező. Könnyed játékstílusa, elmélyült jellemábrázolása, beszédtechnikája és kiváló orgánuma szémos szerepkörben érvényesült. Kezdetben fiatal, daliás szerelmes figurákat alakított, majd a drámai hősök következtek. Színpadi rutinját és tapasztalatait rendezőként is kamatoztatta, számos filmben is szerepelt.

 

1930: Megszületett Réz Pál Széchenyi-díjas irodalomtörténész, műfordító, szerkesztő, kritikus. A 19-20. századi irodalom kiemelkedő egyéniségeivel foglalkozik, mellette a kortárs magyar irodalom egyik legkiválóbb ismerője. Sajtó alá rendezte Kosztolányi Dezső összes műveit, amely 22 kötetben jelent meg, de az ő nevéhez fűződik többek között Ottlik Géza, Déry Tibor, Örkény István, Vas István és Tersánszky Józsi Jenő életművének kiadása is. Műfordításai közül legismertebb Semprun A nagy utazás című művének magyar fordítása.

 

1948: Megszületett Baka István József Attila-díjas költő, műfordító. Poétikája a nemzeti költészet legjelesebb hagyományait ötvözi a 20. század végi posztmodern egyes technikai elemeivel. Jelentős prózaíróként is, novelláiban és kisregényeiben a hétköznapok kisszerű tragikuma keveredik a mitikus csodák világával. Műfordítóként a szovjet időszak mártír-, szamizdat-és emigráns orosz költőinek egyik legjelentősebb fordítója volt.