Kultúrtörténeti évfordulók Október 28-án

1880: Megszületett Hatvany Lajos Kossuth-díjas író, kritikus, irodalomtörténész, az "utolsó mecénás". Egész életét a magyar irodalom anyagi és erkölcsi támogatásának szentelte. Felkarolta a tehetséges, újító írókat, költőket. Szoros barátságban állt Adyval és a magyar irodalom számos nagyságát pályája kezdetétől erkölcsileg támogatta, akinek szüksége volt rá, azt anyagilag is. A fiatal tehetséges alkotók ismertségét saját írásaival is elősegítette. A racionalista és az impresszionista kritika és publicisztika jeles képviselője volt. Jelentősek irodalomtörténeti munkái, de regényeket és színműveket is írt. Kutatta Petőfi életét és munkásságát, szépirodalmi írásaiban a magyar polgárság kialakulását és fejlődését ábrázolja bensőségességgel és éles kritikával. 

 

1942: Megszületett Szakály Ferenc történész, muzeológus. Fő kutatási területe a magyarországi török hódoltság időszaka volt. Foglalkozott a magyar-török kettős uralommal, a reformáció hódoltsági elterjedésével, új megvilágításba helyezte a török kori magyar gazdaság-, politika-és társadalomtörténetet. Foglalkozott még a Dunántúl török kori történelmével, és a korabeli várakkal, Hunyadi Mátyással és a mohácsi csatával. Főszerkesztője volt a Történelmi Szemlének. Részt vett a rendszerváltáskori magyar történelmi szintézis megalkotásában, melynek a második kötetét írta. A Virágkor és hanyatlás 1440-1711 című kötetről oldalunkon található ajánlóban lehet bővebbem olvasni: https://konyvtori.webnode.hu/konyvajanlo/tortenelem/magyarok-europaban/viragkor-es-hanyatlas/

 

1947: Megszületett Horváth Charlie Liszt Ferenc-díjas énekes, könnyűzenész. A magyar könnyűzenei élet jellegzetesen rekedt hangú előadóművésze, számos műfajban énekelt. Kezdetben a Generálban és a Tátrai Bandben énekelt, majd szólókarrierbe kezdett. Szólóban érte el legnagyobb sikereit, olyan slágereket énekelt, mint a Jég dupla whiskey-vel, Az légy aki vagy, Nézz az ég felé, a Kávéház és A holnap már nem lesz szomorú.