Kultúrtörténeti évfordulók Szeptember 1-én

1862: Megszületett Kövesligethy Radó csillagász, geofizikus. Az asztrofizika és a földrengéstan terén egyaránt az elméleti kutatások úttörői közé tartozik, a hazai csillagászati oktatást nemzetközi színvonalra emelte. Világszerte elismert földrengéskutató volt, a csillagászati tankönyvíróként pedig részt vett a magyar csillagászati szaknyelv kialakításában. 

 

1872: Megalapítják a Magyar Iparművészeti Múzeumot. Európában harmadikként jött létre hazánkban ilyen intézmény a londoni és bécsi társintézmények mintájára. A múzeum létrehozását Rómer Flóris és Pulszky Ferenc kezdeményezte. A kiállított gyűjtemény nagy része a Magyar Nemzeti Múzeumból került át Az intézmény évekkel később kapott önálló épületet a budapesti Üllői úton.

 

 

1872: Megszületett Diósy Ödönné Brüll Adél, Léda néven Ady Endre múzsája. A hozzá szóló versekben nagy szenvedély s az áhitatos étvágy szólalt meg. Ady szerelmes volt az asszonyba és nyíltan vállalta a megbotránkozást kiváltó kapcsolatot. Elválások és egymásra találások sorozata volt ez a szerelem. A Léda verseket a soha be nem teljesülés jellemezte. Szerelmükbe a hiányérzet fészkelte be magát, állandó kísérõje lett a halálhangulat. A szerelem minden mozzanata tragikus színt kap, mintha a szerelmesek között mindig ott állna a halál. A legismertebb Léda-versek: Héja-nász az avaron, Lédával a bálban, Elbocsátó szép üzenet.

 

1883: Megszületett Klemm Antal nyelvész, finnugrista. Fő kutatási területe az összehasonlító finnugor nyelvészet volt, azon belül főleg az egyes nyelvek mondattani vonatkozásait kutatta. Kiválóan ismerte a mordvin, az osztják és a vogul nyelvet. Finnugor mondattani vizsgálatai vezették el a magyar nyelv behatóbb mondatelméleti vizsgálatához, melynek eredménye a háromkötetes Magyar történeti mondattan lett. Jelentősek a névtan és a szótan területén végzett vizsgálatai is, de foglalkozott általános nyelvészettel és nyelvfilozófiával is.

 

1953: Megszületett Jakab Csaba színész. Sokoldalú színész, bár kezdetben hősszerepekt osztottak rá, később a karakterszerepek is megtalálták, drámai, zenés és vígjátékokban egyaránt játszott. A magyar színészek között ő az egyik legtöbbet foglalkoztatott szinkronhang, legtöbbször akciófilmekben hallhattuk különleges orgánumát. 

 

1957: Megszületett Gloria Estefan az USA-ban élő, többszörös Grammy-díjas kubai énekesnő. a latin zene koronázatlan királynője. Zenei pályafutását az 1980-as években kezdte, de igazán egy évtizeddel később futott be. Olyan nagy slágerek fűződnek a nevéhez, mint a Mi terra, a Turn the beat around, az Everlasting love, a You'll be mine, a Reach, a Conga, az Oye.