Kultúrtörténeti évfordulók Július 4-én

1804: Megszületett Nathaniel Hawthorne amerikai író, az amerikai irodalom egyik kulcsfigurája a 19. században. Írásai három részre oszthatóak. Az elsők vázlatok, melyek egy lelkiállapotot, egy helyet, egy tájat vagy egy élményt mutatnak be érzékletesen. A második részt a krónikás jellegű novellák és anekdoták alkotják, amelyek valós történelmi tényeken alapulnak. A harmadik típusba tartoznak a legismertebb művei, amelyek morális töltésű allegóriák a bűntudatról meseszerű történetbe ágyazva. Regényei közül a legismertebb A skarlát betű, amelyből film is készült.

 

1845: Megszületett Szinyei Merse Pál festő. Münchenben tanult, ahol első magyarként csatlakozott a historizmust elutasító impresszionista irányzathoz. Ő egyszemélyben bemutatja az európai 19. századi festészet fejlődését: családi idilleket festő biedermeier művészettől eljutott a realizmuson keresztül az impresszionizmusig. Szinyei festette a magyar impresszionizmus talán legismertebb képét, a Majálist (1872). A közönség elutasító fogadtatása miatt Szinyei visszariadt a további festészeti tevékenységtől.

 

1901: Megszületett Halász Gábor kritikus, irodalomtörténész, író. Az 1930-as években a Nyugat vezető kritikusa volt, de más folyóiratokban is publikált. A két világháború közötti Magyarország egyik legjelentősebb esszéistája, munkáit nagy tudás, műgond és humanista szemlélet jellemzi. Jelentős tanulmányokkal kísérve kiadta Justh Zsigmond naplóját, sajtó alá rendezte Madách Imre összes műveit és szerkesztője volt Az angol irodalom kincsesháza című antológiának.

 

 

1927: Megszületett Gina Lollobrigida Golden Globe-díjas olasz filmszínésznő, fotóművész. Az 1950-es és az 1960-as évek egyik világviszonylatban is legnépszerűbb filmcsillaga volt. Jellemábrázoló képességei vitathatlanok voltak, ennek ellenére elsősorban dekoratív külseje miatt szerepeltették számos filmben. 

 

1946: Megszületett Trokán Péter Jászai Mari-díjas színész. Drámai fő-és mellékszerepeket egyforma intenzitással alakít. Játszott többek között a Nemzeti Színházban, a kecskeméti Katona József Színházban, a debreceni Csokonai Színházban, a Népszínházban és a Madách Színházban. Több televíziós filmben is szerepelt, legismertebb szerepe Szelényi János karakterének megformálásáa volt a Szomszédok című teleregényben.