Kultúrtörténeti évfordulók Október 17-én

1740: Megszületett Dugonics András piarista szerzetes, író, egyetemi tanár. A romantika előfutárának tekinthető. Legjelentősebb munkája az Etelka című regénye, amely a hunok virágkorában játszódik. Az egyszerű, nacionalista sémán alapuló történetben a gonosz intrikus, az idegen Zalánfi mesterkedik a tiszta magyarok, Etelka és Zoltán ellen. A regény szinte a posztmodern irodalom előfutáraként tudományos lábjegyzeteket tartalmaz a hun-magyar hagyomány kapcsán. Maradandót alkotott még a matematikai műnyelv kimunkálásában, a ma használatos matematikai alapszókincsünk jelentős részben nyelvújító munkájának eredménye. 

 

1760: Megszületett Claude Henri de Saint-Simon francia gondolkodó. A szociológia egyik előfutára, az utópista szocializmus egyik képviselője, aki a társadalmi fiziológia szükségességét hirdette, ami a társadalmat természettudományos egzaktsággal vizsgálva segítséget nyújthat egy új organikus rendszer, az ipari társadalom megteremtésében. Felfogásában ez tudományosan irányított jóléti rendszer, a mindenki által végzett hasznos munka társadalma, amelyet vállalkozók, tudósok és művészek vezetnek majd, s amelyben megszűnik a kizsákmányolás, és amelynek lesz egy új eszmeisége, új vallása. 

 

1879: Megszületett Zemplén Győző fizikus, egyetemi tanár. Az elméleti fizika első magyarországi művelője volt, a lökéshullámok elméletének kidolgozója, az elektrodinamika és a relativitáselmélet egyik első egyetemi előadója. Munkásságát az első világháború szakította meg, ahol az olasz fronton hunyt el, halála hosszú időre visszavetette az elméleti fizika magyarországi kutatását és oktatását. Nevét hidrodinamikai tétel, katonai hangbemérő módszer, díj, tanulóverseny és Budapest III. kerületében utca őrzi.

 

1888: Megjelenik a National Geographic Magazine első száma. A lapot a National Geographic Society indította el, amely pár hónappal az újság megjelenése előtt alakult meg. Témáját tekintve a lap tudományos magazinnak számított, a főszerkesztő a cikkek írójától érdekfeszítő, irodalmi stílust várt el és olyan közvetlenséget, ami vonzóvá teszi az újságot a tudományokban nem jártas olvasó számára is. Napjainkban mintegy 36 nyelven jelenik meg, többek között magyarul is.

 

1915: Megszületett Arthur Miller amerikai drámaíró, esszéista. A második világháború utáni korszak egyik legismertebb drámaírója. Felfogása szerint a drámának dramatikusnak, mozgalmasnak és költőinek kell lennie, s egy ismert, de még meg nem értett igazságot kell megvilágítania. Az irodalom feladatát a szenvedéllyel való tanításban látta. Drámái modern sorstragédiák, amelyekből a század közepi amerikai társadalom hiteles művészi rajza tárul elénk. Ismertebb művei: Az ügynök halála, A salemi boszorkányok.