Kultúrtörténeti évfordulók Április 13-án

1885: Megszületett Lukács György kétszeres Kossuth-díjas filozófus, esztéta, egyetemi tanár, politikus, a Tanácsköztársaság közoktatásügyi népbiztosa, a második Nagy Imre-kormány minisztere. Kezdetben jogot hallgatott, majd Németországban kezdett érdeklődni a filozófia iránt. Művészetfilozófiai és esztétikai munkáira a német idealista gondolkodás volt hatással. Egyike volt a népfontgondolat elméleti megalapozóinak. Írásaiban a 19. századi realizmus stíluseszményét képviselte. Műveit számos nyelvre lefordították, a 20. század egyik legnagyobb marxista gondolkodójaként tartják számon. Nevét utca őrzi Budapest III. kerületében, a békásmegyeri lakótelepen és Kecskeméten. 

 

1894: Megszületett Derkovits Gyula festő, grafikus. Sajátosan egyéni művészetet alakított ki a modern nyugat-európai stílusirányzatok (expresszionizmus, kubizmus, konstruktivizmus) mentén. Témáit a hétköznapi életből vette, a szegény embert és környezetét festette meg, de a természet is megjelenik képein, s főleg karakterisztikus alakjai mély benyomást keltenek. Egyik legjelentősebb alkotása a 12 fametszetből álló Dózsa György-sorozat.

 

1906: Megszületett Samuel Beckett ír költő, író. Műveinek hősei elidegenedett világban élnek, mégsem képesek lemondani a jelentésről, létezésük értelmét keresik és makacsul igyekeznek kitartani a legvégső időkig. Kezdetben csak a szűkebb irodalmi elit körében aratott sikert, majd a nagyközönség is felfedezte magának. Legismertebb műve a Godot-ra várva, amellyel megteremtette az abszurd dráma műfaját.

 

1950: Megszületett Ron Perlman Golden Globe-díjas amerikai színész. Jellegzetes, jól maszkírozható arca és arcmimikai tehetsége különösen alkalmassá tette maszkos, szörnyeteg alakok eljátszására. A nemzetközi ismeretséget is egy ilyen szereppel nyerte el, Linda Hamilton oldalán játszotta Vincent szerepét A szépség és a szörnyeteg című tévésorozatban. Maszkos szerepet játszott a Pokolfajzat című filmben is és ő volt Salvatore A rózsa neve című Eco-regényadaptációban.