Kultúrtörténeti évfordulók Október 18-án

1514: Werbőczy István befejezi a Tripartitumot. Jogszabálygyűjteménye annyira jól sikerült, hogy egészen 1848-ig a nemesség számára jogforrásul szolgált. Munkáját bemutatta az országgyűlésnek, amely jóváhagyta, de a királyi szentesítés elmaradt. Csak a későbbiekben került be a Corpus Juris Hungarici törvénykönyvbe.

 

1777: Megszületett Heinrich von Kleist német drámaíró, költő, publicista. Írói munkássága a weimari klasszicizmus és a romantika korszakára tehető. Az őrültséget, hallucinációkat, szadizmust jelenítette meg először a színpadon. Szerb Antal beteg léleknek nevezte, aki "beteg remekműveket írt, borzalmasan nagyszerű alkotásokat".  Egyik legismertebb művében, a Hermann csatájában germán-római köntösben igyekszik feltámasztani a német önérzetet Napóleonnal szemben. Verseiben a hazafiasság és a franciaellenesség jelenik meg,


 

1823: Megszületett Ipolyi Arnold püspök, belső titkos tanácsos, a magyar művészettörténet-kutatás egyik úttörője. Foglalkozott régészettel, néköltészettel, a népi ipar kérdéseivel, de a legmaradandóbbat a művészettörténet-tudományban alkotta. Publikációiban a középkor addig szinte ismeretlen emlékeivel foglalkozott. A Képzőművészeti Társulat elnökeként nevéhez fűződött a rendszeres műemlékvédelem kiépítése, a műemlékek topografikus nyilvántartásának bevezetése, vidéki múzeumok létesítése. 

 

1859: Megszületett Henri Bergson irodalmi Nobel-díjas francia filozófus. Filozófiájának központi gondolata a tudat erejének és az értelem idejének kettőssége. Az értelem szerepét csak a cselekvésben és a tudományos kutatásban ismerte el. A szellem területén az intuíciót tekintette a megismerés eszközének. Filozófiájában támadta a pozitivizmust.

 

1894: Megszületett Déry Tibor Kossuth-és Baumgarten-díjas író. A modern magyar próza egyik előkészítője. Szinte minden műnemben és műfajban alkotott, életműve középpontjában a regény áll. Műveit a klasszikus és kortárs világirodalom alapos ismeretében írta meg, legjobban Proust, Kafka és Thomas Mann munkássága hatott rá. Írói világképét a racionális gondolatiság hatotta át. Törekedett az életproblémák pontos megfogalmazására, az ennek megfelelő helyzetábrázolásra, alakteremtésre, ugyanakkor a lehetséges megoldás keresésének igénye is megteremtődik szemléletében. Hat évtizedes pályafutása során mindvégig hajlott a formaújításra. 

 

1926: Megszületett Klaus Kinski német színész, Nastassja Kinski édesapja. Pszichopata és különféle őrült alakok megtestesítésére specializálódott és ilyen minőségben nemzetközlleg is a legsikeresebbek közé tartozott. Legnagyobb sikereit Werner Herzog filmjeiben aratta, legismertebb filmje közülük a Nosferatu: Az éjszaka fantomja.

 

1926: Megszületett Chuck Berry amerikai gitáros, énekes, a rock and roll egyik legfontosabb személyisége. Nagy újítást hozott a zenébe gitárstílusával. Rövid, gyors riffeket játszott változatos stílusban, amivel megtörte az addigi zene harmonikus voltát. Dalaiban a tinédzserekhez szólt, az életüket leginkább érintő problémákat feszegette. Dalainak nyelvezete egyszerű és kifejező volt. Ő volt az első dalszerző, aki szövegeiben új kifejezéseket, szójátékokat használt. A színpadon védjegyévé vált jellegzetes kacsajárása.