Kultúrtörténeti évfordulók Augusztus 26-án

1743: Megszületett Antoine Lavoisier francia vegyész. A modern kémia atyja, kísérleteivel bebizonyította, hogy az égés oxigénelvonással jár, illetve megállapította a víz összetételét, és meghatározta a kémiai elem fogalmát. Foglalkozott még az alkoholos erjedéssel és a növények növekedésének részleteivel, elsőként ismerte fel az állati és növényi lélegzés törvényszerűségeit. Ő az egyetlen nem német tudós, akinek szobra van a mücheni Német Múzeumban.

 

1880: Megszületett Guillaume Apollinaire francia költő, író. Az egyik legjelentősebb avantgárd költő volt. Furcsa formájú, írásjelek nélküli verseiben a modern művészlélek meglepő eszmetársításait, egyéni látomásait fejezi ki. Szerb Antal homályos költőnek nevezte, akit azért meg lehet érteni. Feltalálta calligramme-ot, azt a verset, amelynek sorai a nyomdai elrendezés következtében ábrát adnak.

 

1913: Megszületett Bulla Elma Kossuth-díjas színművésznő, Érdemes és Kiváló művész. Szelídséget sugalló törékenysége szélsőségesen izzó szenvedélyeket rejtett. Kissé száraz, színtelennek ható hangja átlelkesült a megformált figura indulataiban. Az igazi nagy színészek fegyelmezettsége, művészi alázata jellemezte játékát. 

 

1929: Megszületett Sz. Jónás Ilona középkortörténész, tanszékvezető egyetemi tanár. Felfogására nagy hatást gyakorolt a francia Annales történetírói iskola, melynek hatására került érdeklődésének középpontjába a társadalom-és mentalitástörténet. A francia történetírás eredményeinek magyarországi meghonosítása mellett nevéhez fűződik a Károli Gáspár Református Egyetemen a középkori egyetemes történelem oktatásának megszervezése. 

 

1957: Megszületett Szentandrássy István Kossuth-díjas festőművész. Műveire jellemző az erőteljes tárgyiasság, gyakran a plasztikus formaalakítás, a felfokozott expresszivitás és a jelképalkotás. Zaklatott, drámai hangvételű kompozícióin a cigányság ősi, balladisztikus hagyományai és alakjai elevenednek meg. Olajképeinek színvilágát a sötét, barnás tónusok és meleg ragyogás uralják. Egyéni stílusát a renenszánsz és az avantgárd alapján alakította ki.