Kultúrtörténeti évfordulók Június 7-én

1848: Megszületett Paul Gauguin francia festő, a posztimpresszionizmus egyik legnagyobb képviselője. Merész kísérletezése a színekkel közvetlenül vezetett a szintetista stílus kiteljesedéséhez, majd kialakította teljesen egyéni hangú festészetét, amelyre a tiszta színek használata, a különböző eredetű motívumok variálása a jellemző. 

 

1858: Megszületett Jendrassik Ernő orvos, bel-és ideggyógyász, fiziológus. A legkorábbi magyar ideggyógyászok egyike, munkássága főként az idegbántalmak kóroktani és az idegrendszer élettani vizsgálata terén kiemelkedő jelentőségű. A térdreflex vizsgálata során napjainkban is alkalmazzák a róla elnevezett módszert. Ő volt az orvosi fizika első magyarországi művelője. Nevét emlékérem őrzi, melyet azok az orvosok kapnak, akik önálló kutatással sokat tettek az orvostudomány egy adott ágának fejlődéséért. 

 

1862: Megszületett Lénárd Fülöp Nobel-díjas osztrák-magyar fizikus, egyetemi tanár, az első magyar származású Nobel-díjas tudós. Munkásságát főleg Németországban fejtette ki, kezdetben a katódsugarak tulajdonságait kutatta. Kutatásainak másik fontos területe a foszforeszcencia jelenségének vizsgálata volt. A fotoelektromos hatásra adott magyarázata napjainkban is helytálló. 

 

1952: Megszületett Orhan Pamuk Nobel-díjas török író, a török posztmodern irodalom vezető alakja, műveit több mint 40 nyelvre fordították le. Műveiben rendszerint az identitászavar kerül előtérbe, melyet Törökország különös elhelyezkedése okoz. A könyveiben megjelenő konfliktusok gyakran felkavaróak, a cselekmény összetett, a karakterek pedig jól kidolgozottak. Témái között szerepelnek a kelet és nyugat közötti különbségek és az ebből adódó feszültség, valamint a tradicionális és a modern világ szembenállása.

 

1958: Megszületett Prince amerikai zenész, énekes, dalszövegíró. Pályafutása kezdetén R&B és pop stílus jellemezte dalait, majd kialakult jellegzetes stílusa, a Minneapolis Sound. Albumain sokszor keveredtek a stílusok, melyeket pályafutása során folyamatosan bővített. Dalai a következő témákról szóltak leginkább: szexualitás, szerelem, férfi-nő kapcsolatok, társadalmi problémák, politika és a vallás.