Kultúrtörténeti évfordulók Január 17-én

1706: Megszületett Benjamin Franklin amerikai diplomata, feltaláló, író, természettudós, filozófus, nyomdász, polgári demokrata politikus. Találmányai között tartják számon a villámhárítót, az üvegharmonikát, a Franklin-kályhát, a bifokális szemüveglencsét és a rugalmas katétert. Alapítója volt az Amerikai Filozófiai Társaságnak, hogy a tudományos élet képviselői lehetőséget kapjanak találmányaik megvitatására. Vizsgálta az elektromosságot, ő vezette be a pozitív és negatív elnevezést és ő fedezte fel a töltésmegmaradás törvényét.  

 

1798: Megszületett Auguste Comte francia filozófus, a pozitivizmus átfogó rendszerré fejlesztője. Létre kívánta hozni az emberiség vallását, melynek érdekében megalapította a Pozitív Társaságot. Metafizikának tekintett és bírált minden olyan elméletet, amely elismeri a tapasztalható dolgokon túli objektív valóság létezését és megismerhetőségét, bár ő is feltételezte a külvilág létezését. Filozófiájának alapelve, hogy a tényekből, a pozitív tapasztalatokból kell kiindulni. Szerinte a tudományok alapját a természettudományok alkotják. Szemléletében a történelmet mozgató emberi szellem fejlődését három szakaszra osztotta: teológiai (amikor mindent a vallásosság szerint értelmeztek), metafizikai (amikor a keresztények elkezdtek absztrakt módon gondolkodni) és a pozitívat (amikor hatalomra jut az emberi ész). Szerinte a történész feladata az adatok gyűjtése, míg a törvényszerűségek megalkotása már a szociológia feladata.

 

1855: Megszületett Alpár Ignác műépítész, egyetemi tanár, a 19-20. század fordulójának egyik legjelentősebb építésze. A késői historizmus mestere volt, aki eklektikus elemeket is alkalmazott épületein. Összesen 130 jelentős épületet tervezett, ezek a történelmi Magyarország területén szerte megtalálhatóak. Pályafutásának legnagyobb sikerét a millenniumi kiállítás Történelmi Épületcsoportjával érte el, amelynek legjellemzőbb részéről Vajdahunyad várának neveztek el. 

 

1915: Megszületett Benedek István orvos, író, művelődéstörténész, Benedek Marcell fia. Orvosként végzett, praktizált is Csepelen, majd Kolozsvárott tanított kórlélektant. Az orvoslás mellett regényírással, művelődés-és orvostörténeti művek írásával foglalkozott. Foglalkozott a francia kultúra történetével és Semmelweis Ignác életével, édesapja halála után megírta annak életrajzát, melyről bővebben itt lehet olvasni: https://konyvtori.webnode.hu/konyvajanlo/irodalomtortenet/benedek-marcell/. 

 

1922: Megszületett Bakos Ferenc nyelvész, egyetemi docens. Kutatásai során foglalkozott általános nyelvészettel (jelentéstan), lexikográfiával, magyar-román nyelvi kapcsolatokkal és francia nyelvtörténettel. Legismertebb műve az Idegen szavak és kifejezések kéziszótára, amely 1958-as megjelenése óta számos bővített kiadást ért meg. 

 

1962: Megszületett Jim Carrey kétszeres Golden Globe-díjas kanadai humorista, színész. Sokan gumiarcúnak nevezik. Leginkább vígjátékokban láthattuk szerepelni, de szerepelt drámákban is, ahol szintén kiválóan megállta a helyét. Jelentősebb filmjei: A Maszk, Dumb és Dumber - Dilibogyók, Ace Ventura, Mindörökké Batman, A kábelbarát, Hanta Boy, Truman Show, Én és én meg az Irén, Egy makulátlan elme örök ragyogása.