Kultúrtörténeti évfordulók Július 29-én

1805: Megszületett Alexis de Tocqueville francia politikai gondolkodó, történész, a szabadság és a demokrácia eszméinek szószólója. Véleménye szerint a demokrácia a szabadság és egyenlőség között egyensúlyt képvisel, megszabva az egyén és közösség egymás közötti viszonyát, jogait és kötelességeit. Liberális gondolkodóként tanulmányozta a kormányzat működését, a hatalom, a társadalom és az egyén viszonyát. Sokat idézett megállapítása szerint a világ könnyebben elfogad egy kézenfekvő hazugságot, mint a bonyolult és nehezen megismerhető igazságot. 

 

1861: Megszületett Gyomlay Gyula klasszika-filológus, bizantológus, műfordító, nyelvész. Elsősorban az ókori görög és a bizánci irodalom filológiájával foglalkozott. Lefordított, vagy magyarázatokkal kiegészítve több klasszikus görög irodalmi művet, legismertebb közülük Homérosz Odüsszeiájának szemelvényes kiadása. Behatóan foglalkozott még a magyarság múltjának bizánci forrásaival. Magyar nyelvészeti kutatásai keretében elsősorban mondattani és helyesírási kérdéseket tanulmányozott. 

 

1901: Megszületett Környey István orvos, neuropatológus, idegsebész. A 20. századi magyarországi klinikai ideggyógyászat sokoldalú, nemzetközileg elismert alakja volt. Kiemelkedő jelentőségű idegkórtani, az idegbántalmak lokalizációjára vonatkozó munkássága, Sántha Kálmánnal közösen sokat tett a korszerű idegsebészeti módszerek magyarországi elterjesztéséért. Nevéhez fúződik az első önálló egyetemi idegsebészeti osztály megszervezése és vezetése Kolozsváron és mintegy 25 éven keresztül volt a pécsi egyetemi ideg-és elmegyógyászati klikika igazgatója (1947-1972).

 

1935: Megszületett Montágh Imre gyógypedagógus, logopédus. Siket gyermekekkel foglalkozott, majd amatőr színjátszókat tanított a beszédtechnika rejtelmeire. Párhuzamosan tanította a Színház-és Filmművészeti Főiskolán és a Gyógypedagógiai Főiskolán. Több rádiós és televíziós műsorban volt szakértő illetve műsorvezető, ezzel országos ismeretséget szerzett

 

1954: Az Egyesült Királyságban megjelenik J. R. R. Tolkien A Gyűrűk Ura trilógiájának első kötete, A Gyűrű szövetsége. A sorozatot 12 évig írta az író, a további kötetek címei: A két torony és A király visszatér. A trilógia a fantasy irodalmi műfaj egyik elindítója volt, megjelenése óta világszerte több mint 100 millió példányban kelt el. A magyar fordítást kezdetben Réz Ádám, majd Göncz Árpád végezte. A trilógiát 2001 és 2003 között megfilmesítették, a három film mindegyike elsöprő sikert aratott.