Kultúrtörténeti évfordulók Június 9-én

1781: Megszületett George Stephenson angol mérnök, a gőzmozdonyos vontatás tökéletesítője. Első gőzmozdonya 1814-ben épült meg, s 1823-ban már egy szénbánya 7 mérföldnyi vasútján használatos volt. 1825-ben megépült a Stockton-Darlington közötti pálya, amelyet 1825-ben nyitottak meg. Stephenson javaslatára építették a Manchester-Liverpool vonalat, ezt 1830-ban Rocket mozdonyával nyitotta meg. 

 

1820: Megszületett Hunfalvy János földrajztudós, a magyar tudományos földrajz megalapítója. Ő volt a Pesti Egyetemen az első vezetője a Földrajzi Tanszéknek. Tevékenyen részt vett a Magyar Földrajzi Társaság működésében, melynek megalapításától kezdve elnöke volt. Számos tankönyvet és röpiratot írt, amelyek Magyarország és a Föld első tudományos igényű földrajzi összefoglalói voltak. Keleti Károllyal együtt szerkesztette az Akadémia nemzetgazdasági és statisztikai közleményeit és közzé tette Magyar László afrikai útleírásait.

 

1847: Megszületett Hauszmann Alajos építész, egyetemi tanár. A historizmus egyik legtevékenyebb és legjellegzetesebb képviselője a magyar építészetben. Korai műveiben az olasz reneszánsz, majd a barokk stílus jegyeit alkalmazta, amelyeket később szecessziós elemekkel ötvözött. Számos budapesti közéület, magánház és villa készült az ő tervei alapján. Ybl Miklós halála után ő irányította a budai vár építését, de ő tervezte még a mai Nemzeti Galéria, az új Műegyetem, az István kórház, a jelenlegi Néprajzi Múzeum, a New York palota és a szombathelyi városháza és színház épületét. Műegyetemi tanárként jelentős hatást gyakorolt a századforduló magyar építészeire.