Kultúrtörténeti évfordulók Október 20-án

1554: Megszületett Balassi Bálint költő, a magyar nyelvű költészet első kiemelkedő művelője, a magyar irodalom első klasszikusa. A magyar reneszánsz irodalom legnagyobb eredményei a szerelmi lírától a drámáig az õ költészetében sûrûsödtek össze. Latin, olasz, német, horvát és lengyel nyelven egyaránt beszélt. A középkor óta öröklődő sablonos poétikai formákat, a nyugati-európai lovagi líra motívumait öntörvényűen újjáalkotta, s ezzel a magyar nyelvű szerelmi líra első klasszikusává vált. Losonczy Annához fűződő Júlia-ciklusa (Hogy Júliára talála, így köszöne neki) valamint a később keletkezett Célia-ciklus (Kiben az kesergő Céliárul ír) egyaránt a tudatosan megkomponált lírai önéletrajz példája. A magyar nyelvű, szerelmi tárgyú udvari dráma megteremtése is az ő nevéhez fűződik, a Szép magyar komédia a Júlia-szerelem témaköréből nőtt ki. Szerelmi lírájában látszik, hogy Balassi a szerelmet az élet egyik legfőbb értékének tekintette. Újat hozott a magyar nyelvű vallásos lírában is. Ezekben a reneszánsz korra jellemző lelkiismereti dilemmákat s az önértékére ébredt ember transzcendenciaélményét fogalmazta meg magas költői színvonalon. Kései vallásos verseit feszes szerkesztésmód és az isteni kegyelem keresésének metafizikus jellege határozta meg (Adj már csendességet, Három himnusz a Szentháromságról, Mint az szomjú szarvas

 

1632: Megszületett Sir Christopher Wren angol tudós, építész, csillagász, földmérő. A nagy londoni tűzvész utáni városrendezés, valamint 51 megrongálódott templom helyreállítása fűződik a nevéhez. Munkáit klasszicista és barokkos stílusban készítette. Az építészet mellett kísérletezett a földi mágnességgel, és részt vett orvosi kísérletekben. Csillagászattal és matematikával is foglalkozott. Egyik alapítója volt a Royal Societynek, amelynek 1680 és 1682 között elnöke is volt.

 

1809: Megszületett Horváth Mihály történész, katolikus püspök. A magyar történetírás kiemelkedő alakja. Liberális, függetlenségi szellemű történeti munkáival a magyar polgári átalakulás ügyét szolgálta. A magyar történelem fő tendenciájának a szabadság kivívására és folyamatos megtartására irányuló törekvést tartotta. A történész feladatát abban látta, hogy a letűnt nemzedékek életének és munkásságának minden mozzanatát felkutassa, és a forrásokat kellő kritikával kezelje. Műveit átlengi az erős hazafi-érzés, a szabadság, alkotmány és haladás érdekei iránti lelkesedés. 

 

1854: Megszületett Arthur Rimbaud francia szimbolista költő. A szimbolizmus úttörőjének számít. Munkássága mindössze három évre korlátozódott, Szerb Antal rámutatott, hogy "némelyek azt mondják, az alkotás nála csak pubertáskori zavar volt és elmúlt a zavaros életkorral együtt". Költészetében a legegyszerűbb népdalszerű versektől a kristálytiszta formájú klasszikus versekig jutott el. Versei nagy részét Paul Verlaine-nel való kapcsolata alatt alkotta meg. A két költő viszonyát dolgozza fel a Teljes napfogyatkozás című film Leonardo DiCaprióval főszerepben. 

 

1882: Megszületett Lugosi Béla színművész. Karrierjét színházi színészként kezdte Magyarországon, még Jézus Krisztust is eljátszotta. A Tanácsköztársaság alatt aktív szerepet vállalt a színész-szakszervezetben, emiatt emigrációba kényszerült. Megfordult Berlinben és Bécsben, majd az USA-ba ment. Itt Drakula megformálásával vált világhírűvé, ami által javarészt főleg horrorfilmekben kapott szerepet. A filmezés mellett nevéhez fűződik Madách Az ember tragédiájának amerikai bemutatója.