Kultúrtörténeti évfordulók Január 29-én

1860: Megszületett Anton Pavlovics Csehov orosz író, a 19. századi orosz irodalom egyik legnagyobb alakja. Prózai és drámai írásai középpontjában a történések látszólagos esetlegessége, hangulati változásainak részletes ábrázolása áll. Fő témái a munka és a szerelem, de hősei egyik téren sem lesznek sikeresek. Minden írásában jelentős szerephez jut az idő, illetve annak muladósága. Sokan a drámaiatlan dráma megteremtőjének tartják. Jelentősebb művei: Sirály, Ványa bácsi, Három nővér, Cseresznyéskert, A csinovnyik halála, A 6-os számú kórterem.

 

1866: Megszületett Romain Rolland Nobel-díjas francia író. Műveiben a polgári humanizmus értékeit hirdette. Drámáiban az agonizáló Európa politikai, társadalmi történelmi kérdéseire kereste a választ, Legismertebb drámája A szerelem és a halál játéka. Regényciklusaiban a művészsors konfliktusai kaptak főszerepet, életrajzi regényeit a hőskeresés mítosza jellemezte. 

 

1899: Megszületett Páger Antal Kossuth-díjas színművész, Kiváló művész. Pályáját táncoskomikusként kezdte, legnagyobb sikereit drámai szerepekben aratta. Rekedtes hanggal, furcsa, szokatlan gesztusokkal, kivételes átélőképességgel formálta meg hőseit. Klasszikus művekben is bizonyított, de legszívesebben magyar drámák paraszti és népi eredetű figuráinak megformálását bízták rá. Színházban és filmen egyaránt közkedvelt volt. 

 

1931: Megszületett Mádl Ferenc Széchenyi-díjas jogtudós, egyetemi tanár, tárca nélkül- és művelődés-és közoktatásügyi miniszter, köztársasági elnök. Fő kutatási területei a nemzetközi gazdasági jog, az Európa-jog és a nemzetközi összehasonlító magánjog. Foglalkozott a nemzetközi gazdasági kapcsolatok jogának elméletével, a nemzetközi összehasonlító magánjog területén komoly tudománypolitikai és -szervezési tevékenységet fejtett ki. 

 

1950: Megszületett Vámos Miklós író. Műveiben elsősorban a család és a történelem összefüggéseit ábrázolja legszívesebben. Eddig mintegy 35 kötete jelent meg, írt regényeket, színműveket, novellákat, filmforgatókönyveket, drámákat. A magyar írók közül elsőként ismerte fel az informatika jelentőségét. Jelentősebb művei: A New York-Budapest metró, Anya csak egy van, Apák könyve, Sánta kutya, Márkez meg én, Utazások Erotikában, Szitakötő