Kultúrtörténeti évfordulók November 11-én

1791: Megszületett Katona József drámaíró, főügyész, a magyar drámairodalom kiemelkedő alakja. Korszakalkotó művével, a Bánk bánnal megteremtette a nemzeti drámairodalmat. Művében megszólalt egy magyar valóság, ami száz évben egyszer szokott csak megszólalni. A mű az 1200-as években játszódik, ahol a legnagyobb gond az idegen elnyomás volt. A mű társadalmi háttere erősen emlékeztet arra a korra, amelyben Katona töltötte fiatalságát. A Bánk bán története a Habsburg ház uralmára utal. Katona a műben a társadalom minden rétegét megszólaltatja, ettől lesz nemzeti dráma. Az Erdélyi Múzeum pályázatára írt művét csak a későbbiekben, az 1840-es években ismerték el. 

 

1807: Megszületett id. Lendvay Márton színész, énekes, rendező. Kiváló fizikai adottságai és alakítókészsége révén a magyar romantika eszményi hősszerelmese volt. A reformkor utolsó éveiben a magyarság legjobb nemzeti tulajdonságainak megtestesítője lett. Szerepkörét mindvégig megőrizte, pályája végén már nagy tragikus hősöket is alakított. Világos baritonhangja alkalmasnak bizonyult a vándorszínészetben mindig problémás tenorszólamok eléneklésére, így éveken keresztül kettős minőségben szerepelt. A Nemzeti Színházban is fellépett operaszerepekben. A jutalomjátékaira és vendégszerepléseire választott műsorai jelentős szerepet játszottak a klasszikus és a kortárs magyar drámairodalom népszerűsítésében és vendégjátékai révén a vidéki színészet fejlesztésében. Novellákat írt és dalokat is szerzett.

 

1821: Megszületett Fjodor Mihaljovics Dosztojevszkij orosz író. A világirodalom és az orosz irodalom egyik legnevesebb képviselője, a 19. századi orosz irodalom felemelkedésének kulcsfigurája, a filozófiai-ideológiai regény vagy eszme-regény megalkotója, a lélektani regény mestere. Műveiben a lélek sötét mélyeibe tudott leszállni, irracionális erőket követett nyomon. Különálló irányzatokba nem fogható stílusa volt, az orosz nagyváros perifériáján tengődő alakok ábrázolása a realizmust, a gyakran őrült hősök heves viták, gyilkosságok a személyiség válságainak ábrázolása a romantikát idézi (Bűn és bűnhődés).

 

1905: Megszületett Cs. Szabó László Baumgarten-és Kossuth-díjas író, kritikus. A nyugati magyar szellemi élet egyik meghatározó egyénisége, szervezője volt. Legjelentősebb esszéírói munkássága, de elbeszélésekkel és útikönyvekkel is jelentkezett. Műveltsége és széles látóköre Németh Lászlóéhoz hasonlítható. Tájékozódni kívánt és etikus szenvedéllyel tájékoztatni is. Magyarság és európaiság egységét vallotta, az irodalmi vitákban is a lehetséges szintézist kereste. Foglalkozott az itáliai reneszánsszal és Shakespeare életművével is. 

 

1922: Megszületett Kurt Vonnegut amerikai regényíró, esszéista, a 20. század második felének egyik legnagyobb és legnépszerűbb írója. Humanista világnézete, bölcs társadalombírálata, kritikus, de ugyanakkor kíméletlenségig őszinte egyénisége, szarkasztikus humora, valamint sajátos hangulat-és világteremtő képzelete a legnagyobb hatású írók közé emelte. Legismertebb regényei a Macskabölcső, Az ötös számú vágóhíd és a Bajnokok reggelije.

 

1958: Megszületett Kulka János Kossuth-és Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes és Kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Különböző szerepkörökben mutatkozott be. Főkén intellektuális, töprengő hősök megformálásával aratott sikereket. Sikeres színpadi alakításai ellenére a Szomszédok Mágenheim doktoraként lett országosan ismert. Kedvelt szinkronszínész, Szakácsi Sándor halála után ő volt Doktor House magyar hangja.