Kultúrtörténeti évfordulók Január 6-án

1766: Megszületett Fazekas Mihály költő. Korai költeményeinek tárgya a katonaélet, ezekben saját élményeit fogalmazza meg mély humanizmussal. Szerelmi lírájában a természetesség, a közvetlen látásmód dominál. A későbbiekben alakul ki természetlírája, melyben az évszakok váltakozása, a természet gazdagsága van jelen. Csokonai halála után lírájában a felvilágosodás eszmevilága uralkodik. Legjelentősebb szépirodalmi műve a Lúdas Matyi. A címszereplő az első paraszt a magyar irodalomban, aki fölényben van a nemesúr fölött. Másik jelentős munkája a DIószegi Sámuellel közösen megalkotott Magyar füvészkönyv.

 

1822: Megszületett Heinrich Schliemann német kereskedő, amatőr régész, sokan az ásó dilettánsaként emlegetik. Gyermekkorától fogva vonzotta a görög mitológia, elhatározta, hogy megkeresi az Iliász valódi helyszínét. Laikus, szakszerűtlen régész volt. Első feltárásai nélkülöztek minden hozzáértést. Lerombolt épületeket, falakat, bástyákat. Vállalkozását váratlan szerencse kísérte: az általa kijelölt helyen megtalálta Kis Ázsiában Trója városának falait, majd Mükénében Agamemnon legendás kincseit Nagysága főleg abban rejlett, hogy a görögöket ráébresztette, hogy mondáiknak és eposzaiknak valóságalapja van. 

 

1897: Megszületett Veres Péter író, politikus, honvédelmi miniszter (1947-1948). Publicisztikai és szociográfiai munkákkal tűnt fel az 1920-as évek végén. A népi írók mozgalmának volt tagja. Regényt, elbeszélést, esszét, vitairatot, önéletírást, olvasónaplót egyaránt alkotott. Szépprózájára is a szociografikus részletezés a jellemző, a tárgyiasság szélsőséges, a fikciót elutasító formáját valósította meg, nagy pontosságra és hitelességre törekedve. 

 

1928: Megszületett Bacsó Péter Kossuth-és Balázs Béla-díjas filmrendező, egyetemi tanár, Érdemes és Kiváló művész. Kezdetben dramaturgként és forgatókönyvíróként dolgozott, első rendezése a Nyáron egyszerű című film volt. Az első sikert a Fejlövés című film hozta meg számára, melyben színészek helyett énekeseket tett meg főszereplőnek: Kovács Katit és Horváth Charliet. Legjelentősebb rendezése A tanú című film volt, amelyben az 1950-es évek koncepciós pereit eleveníti fel. A film túlzottan merész volt az akkori kultúrpolitikának, ezért egészen 1979-ig be sem mutatták, utána viszont kultuszfilm lett belőle. A rendezés mellett számos dalszöveget írt, legnagyobb slágerei a Fényes Szabolccsal közösen szerzett Te szeress legalább és az Esős vasárnap délután.

 

1955: Megszületett Rowan Atkinson BAFTA-díjas brit humorista, komikus, színész. Pályafutását komikus műsorban kezdte, első jelentős főszerepét a Fekete Vipera című sorozatban kapta. Nemzetközi sikereit az örökké kíváncsi, esetlen Mr. Bean figurájának megformálásával aratta. Humora szinte szavak nélkül is megállja helyét, elsősorban gesztusaira és arcjátékára támaszkodik, innen ered a gumiarc becenév.