Kultúrtörténeti évfordulók November 16-án

1717: Megszületett Jean le Rond d' Alembert francia matematikus, mérnök, fizikus, filozófus. Az általa kidolgozott hullámegyenlet-módszert róla nevezték el, de ő alkotta meg a hányadoskritériumot is és értekezett többek között a fénytörés jelenségéről is. Egyike volt a francia Enciklopédia szerkesztőinek, annak matematikával foglalkozó részeiért volt felelős.

 

1811: Megszületett Latabár Endre színész, rendező, színigazgató, műfordító, a Latabár-színészdinasztia alapítója. Prózai előadásokon főleg szeles gavallérokat és fiatal komikus szerepeket alakított. Énekesként főleg tenorszólamot énekelt, azonban hangja túlerőltetése miatt később csak operarendezőként, karmesterként és korrepetitorként dolgozott. Pályázott a Nemzeti Színház igazgatói posztjára, ennek sikertelensége után saját társulatot hozott létre, amelyet több mint 30 éven keresztül vezetett. 1849 után fontos szerepet játszott a vidéki színészet újjászervezésében és továbbélésében. Fordítóként olasz, francia és német nyelvből mintegy 45 színpadi művet magyarított. 

 

1899: Megszületett Chiovini Ferenc Munkácsy Mihály-díjas festőművész, Érdemes művész. Festészete elsősorban az Alföldhöz kapcsolódik, mellette egyházi vonalon is jelentőset alkotott. Virtuóz rajztudásával, sajátos szerkesztőkészséggel, a plen air eszközeivel az "ősi Alföld monumentalitását" festette. Festményeinek tárgya az alföldi ember élete, a munka, utazás, lakodalmak, vásárok, ünnepek. Tájképein ménesek, gulyák, vörös naplementék, országutak, lovaskompozíciók, szolnoki részletek jelennek meg.

 

1922: Megszületett José Saramago irodalmi Nobel-díjas portugál prózaíró, költő. Azon portugál írónemzedék tagja, amely a latin-amerikai kollegáktól eltanulta a mágikus realizmus, mellette pedig a posztmodern irodalom elemeit is beépítette műveibe. Művei gyakran az utópia és a fantasztikum határán mozognak, jellemző rájuk az esszéista stílus. Regényeinek szövegét teletűzdeli a portugál történelmi tudatra és mentalitásra jellemző szövegrészletekkel, közmondásokkal, versekkel. Egyik legismertebb műve a Kőtutaj, amelyből film is készült.

 

1923: Megszületett Niederhauser Emil Széchenyi-díjas történész, művelődéstörténész, egyetemi tanár. Kutatási területe Kelet-Európa összehasonlító története 18-19. században volt. Nevéhez fűződik a kelet-európai nemzeti megújulális mozgalmak kutatásának jelentősebb vizsgálata. Foglalkozott a kelet-európai modernizálás és közoktatás kérdéseivel, de kutatásai kiterjedtek az urbanizáció és a nemzeti megújulás összefüggéseire és a nyelvkérdésre is.