Kultúrtörténeti évfordulók December 7-én

1598: Megszületett Giovanni Lorenzo Bernini itáliai építész, szobrászművész, a Michelangelótól elinduló barokk stílus továbbfejlesztője. Tudatosan alkalmazott, olykor halmozott eszközei erős, egységes összhatást keltenek. Építészként Róma legtekintélyesebb művésze volt, részt vett a Szent Péter-bazilika építésében. Szobrászként sokszor formázta meg VIII. Orbán pápa képmását, legismertebb szobra a Szent Teréz extázisa.

 

1863: Megszületett Pietro Mascagni olasz zeneszerző, karmester. Hírnevét operáival alapozta meg, de írt operetteket, egyházzenei alkotásokat, szimfonikus és kamarazenei műveket, kórusműveket és dalokat is. A verizmus úttörőjének számított, de alkotott a romantika, a szimbolikus zenedráma, a szentimentális melodráma és az opera buffa műfajaiban is. Legismertebb műve a Parasztbecsület.

 

1872: Megszületett Johan Huizinga holland történész, indológus. Az eszmetörténet egyik legkiemelkedőbb 20. század eleji képviselője, aki az élet, a gondolkodás és a művészet formáit mutatta be A középkor alkonya (1919) című művében. A művészi alkotásokat nemcsak esztétikai szempontból és a korszellem inkarnációiként elemezte, hanem következtetéseket vont le belőlük a kor öltözködési szokásaira, a szobaberendezésekre és az étkezési etikettre is. Ezeken kívül bevonta még vizsgálódási körébe az udvari számadáskönyveket, szakácskönyveket, naplókat, krónikákat és más forrástípusokat is. Egész művét áthatotta a pszichológiai érdeklődés, amellyel a késő középkor emberének lelki alkatát próbálta megérteni.

 

1892: Megszületett Kosáryné Réz Lola írónő, műfordító, Kosáry Domokos édesanyja. Első verseit hétévesen írta, majd tizenöt évesen jelentek meg első írásai felvidéki lapokban. Kezdetben háborúellenes verseket írt, majd az Athenaeum Kiadó pályázatára írta a Filoména című regényt. A pályázatot megnyerte és ezzel az ismert írőnők sorába emelkedett. a két világháború közötti időszak egyik legkedveltebb írónője lett. Németből, franciából és angolból fordított regényeket, többek között Agatha Christie-t és Margaret Mitchell Elfújta a szél című regámyét. 

 

1928: Megszületett Noam Chomsky amerikai nyelvész, a generatív nyelvtan elméletének megalkotója, filozófus, politikai aktivista. Az általános nyelvtudomány területén végzett munkásságával nagyban hozzájárult a behaviorizmus hanyatlásához és a kognitív tudomány fellendüléséhez. Szerinte a nyelvtan olyan szabályrendszer, amely meghatározza és létrehozza az adott nyelvben lehetséges, nyelvtanilag helyes mondatok körét.