Kultúrtörténeti évfordulók Február 22-én

1535: Megszületett Bornemisza Péter evangélikus lelkész, író. Munkáiban a humanista műveltség jelenik meg. Költő, drámaíró, prédikátor és nyomdász volt egy személyben. A Siralmas énnéköm kezdetű vers személyes hangvételű lírája a költő hazafiasságát tárja elénk, míg Szophoklész Elektrájának fordítása a Magyar Elektra szinte önálló mű, mivel az eseményeket szabadon kezelve, az ókori történetet a magyarországi viszonyokra vetítve írta meg


 

 

1712: Megszületett Bod Péter református lelkész, irodalomtörténész, egyháztörténész, író, "a késő barokk évtizedek legnagyobb barokk tudósa". Munkássága igen sokrétű. Írt teológiai, egyháztörténeti, világtörténeti, államismereti, irodalomtörténeti és nyelvtudományi munkákat is. Hatalmas gyűjtőmunkát végzett Erdély múltjának felderítésére. Legnagyobb vállalkozása a magyar nyelvű, több mint 500 írót és tudóst ismertető lexikona, a Magyar Athenas.

 

1788: Megszületett Arthur Schopenhauer német filozófus. Filozófiája pesszimista, úgy tartja, hogy a föld az emberiség siralomvölgye, ahol a boldogság elérése "egy koldus álma". Tagadja a világszellem és Isten létezését. Elsőként építi be a nyugati filozófiába a buddhista gondolatokat, a Védák és az Upanisadok etikai tanulságait, a keresztény megváltás eszme helyett önmagunk feladását hirdeti, a semmiben való feloldódást, a teljes megnyugvást. Legismertebb műve A világ mint akarat és képzet.

 

1857: Megszületett Heinrich Hertz német fizikus, az elektromágneses hullámok felfedezője. Kezdetben építészmérnöknek tanult, majd a matematika, a fizika és a csillagászat felé fordult. Már fiatalon a legnagyobb természettudósok között tartották számon, korai halála megakadályozta munkásságának kiteljesedését. Napjainkban nevét viseli a frekvencia mértékegysége, a hertz, Berlinben pedig Híradástechnikai Intézetet neveztek el róla.

 

1926: Megszületett Kenneth Williams brit komikus színész. Karrierjét színházban kezdte, majd feltűnt a televízióban és filmekben is. Legnagyobb sikereit a Folytassa... sorozat filmjeiben aratta, mely sajátos brit, a kétértelműségre alapozott humorával kifejezetten sikeres volt. Összesen 26 részben szerepelt. Hallható volt még rádióműsorokban is.

 

1936: Megszületett Bodor Ádám Kossuth-díjas erdélyi magyar író. Munkáiban az elnyomó hatalmi rendszerek groteszk működését követhetjük nyomon. Olyan világok jelennek meg műveiben, ahol még a saját nevében sem lehet biztos a szereplő. Legismertebb regénye a Sinistra körzet, amelyben a totalitárius rendszer működésmódját mutatja be egy erősen behatárolt, kevés szereplős, groteszk világban, mély iróniával és fekete humorral.