Kultúrtörténeti évfordulók Március 31-én

1596: Megszületett René Descartes francia filozófus, természetkutató, matematikus. Vele kezdődik az új filozófia antropológiai fordulata, valamint ő volt az analitikus geometria egyik megalapítója. Műveiben az egzakt természettudományok eredményeit és a matematika módszereit alkalmazta. Filozófiájában a szubkjektum erős hangsúlyozása és a lehető legnagyobb bizonyosságra való törekvés jellemzi. Leghíresebb mondása a "Gondolkodom tehát vagyok". 

 

1732: Megszületett Joseph Haydn osztrák zeneszerző, karmester, énekes, zenetanár, a bécsi klasszicizmus első nagy mestere, a klasszikus szonátaforma tökéletesítője, a szimfónia és a vonósnégyes klasszikus műformájának kimunkálója. Zenéjének egyik legsajátosabb jellemzője, hogy sokszor egyszerre van benne jelen a tragikum és a komédia. Egyike volt a legtermékenyebb zeneszerzőknek. 104 (egyes források 108-at említenek) szimfónia, 20 opera, 4 oratórium, számos versenymű, kamarazenei kompozíció, ária, dal és népdalfeldolgozás ékesíti munkásságát. 

 

1888: Megszületett Fitz József könyvtáros, nyomdászattörténész, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója (1934-1945): Az 1920-as években feldolgozta a magyar könyvtárak ősnyomtatványait. Az OSZK-nál töltött főigazgatósága idején kezdték el a könyvtár korszerűsítését (adréma-sokszorosítás, decimál katalógus). Nyugdíjasként is folytatta könyvtárosi tevékenységét, emellett számos szaktanulmánya és könyve jelent meg. Nevéhez fűződik a Nemzeti Bibliográfia újjászervezése.

 

1900: Megszületett Szabó Lőrinc Kossuth-díjas költő, műfordító, a modern magyar líra egyik nagy alakja. A két világháború közötti korszak kiemelkedõ költõje volt. Írói pályáját a Nyugatban kezdte, de hamarosan eltávolodott az elsõ nemzedék esztétikai elveitõl, s a leíró-ábrázoló költészet hagyományait újította fel. Költészete élete utolsó évtizedében emelkedett klasszikus magaslatokba. Egyéni lírájával szinte egyenrangú széles körû mûfordítói tevékenysége, kitünõ esszéista és kritikus is.


 

1914: Megszületett Octavio Paz irodalmi Nobel-díjas mexikói költő, esszíró, diplomata. Olyan költő volt, akit nehéz egy stílusba beskatulyázni. A kritikusok művészetét sorolták a neomodernhez, az egzisztencializmushoz és a szürrealizmushoz. Valójában egyik irányzatnál sem gyökeresedett meg, mert mindig figyelte a költészetben végbemenő változásokat és mindig kísérletezett, ennek köszönhetően költészete meglehetősen személyes és eredeti megnyilvánulássá alakult. 

 

1961: Megszületett Mácsai Pál Kossuth-és Jászai Mari-díjas színész, rendező, Érdemes művész. Szerepeire és rendezéseire is jellemző az erős tudatosság, a lényegre történő összpontosítás és a precizitás. Sokoldalú művészként tartják számon. Tagja volt a Nemzeti Színháznak és a Madách Színháznak, 1993 óta szabaduszó színész. Művészeti vezetője volt a Madách Kamarának és annak Őrkény István Színházzá való átnevezése után is megmaradt ebben a tisztségében.