Kultúrtörténeti évfordulók Május 18-án

1822: Megszületett Bókay János orvos, sebész, szemészorvos, gyermekgyógyász, egyetemi tanár, a korszerű magyar gyermekorvoslás megteremtője. Kezdetben ortopédiával kívánt foglalkozni, majd Schöpf-Mérei Ágost emigrálása után átvette a gyermekkórház vezetését. A korszakban az orvostudomány külön ágává fejlesztette a gyermekgyógyászatot, mellette kutatott és tanított az egyetemen. Az oktatást a bábákra is kiterjesztette. Életművét, fia János teljesítette ki.

 

1830: Megszületett Goldmark Károly magyar-osztrák zeneszerző, hegedűművész, zenepedagógus. Zenéje ötvözete mindannak, amit a romantikus zene előtte és Goldmark tevékenysége idején megteremtett. A pátosz és a forró lírai hangvétel, valamint a konvenciókhoz való kötődés és a kísérletező kedv kontrasztja jellemzi. Műveiben érződik kitűnő zenei humora, hangszínező fantáziája és gazdag dallaminvenciója. Életműve szinte minden zenei műfajra kiterjedt, de leginkább operszerzőként maradt meg a köztudatban. Legismertebb operája a Sába királynője.

 

1883: Megszületett Walter Gropius német építész. Munkássága során olyan épületeket tervezett, amelyek hasonlítottak az absztrakt festményekhez. Alapítója volt a weimari Bauhaus-iskolának, amely az építészet, a festészet és az alkalmazott kézművesség ötvözésére törekedett. A kifejezés a középkori építőmesterek kunyhóira utalt, ahol kézművesek és művészek együtt dolgoztak, s a katedrálisokkal egyedülálló művészi értéket hoztak létre. A Gropius által irányított Bauhaus-építészet egyszerű, funkcionális formát alkalmazott, acélt, betont, nagy üvegfelületeket és látható szerkezeteket. A csoportot a kísérletezés öröme kapcsolta össze, elvük az volt, hogy valamely tárgy formájának egyedül a funkcióját kell követnie, elutasítva a pompát. A Bauhaus munkássága az egész évszázad építészetét meghatározta

 

1959: Megszületett Galla Miklós humorista, zenész. Pályafutását kézbesítőként kezdte, majd pop-rock szakíró lett. Különböző együttesekben zenét, majd megalapította a GM49 együttest. Laár Andréssal együtt hozták létre a L'art pour l'art Társulatot, ahol a Besenyő család Margitjaként ismerhette meg a közönség. Később önálló műsort vezetett Galla Mappa címen, mellette Koltai Róberttel közösen lépett fel. 

 

1971: Megszületett Lackfi János József Attila-díjas író, költő, műfordító, tanár, Nyugat-kutató, fotós. Magyar-francia szakon szerzett diplomát. A kortárs magyar irodalom egyik legismertebb képviselője. Számos regénye, verseskötete és drámája jelent meg. Szerkesztője a Nagyvilág és a Dokk.hu című folyóiratoknak, mellette fotói rendszeresen megjelennek a Kalligram, a Kortárs és a Liget című folyóiratokban. 

 

 

1976: Megszületett Grecsó Krisztián József Attila-díjas költő, író. Szegeden diplomázott magyar szakon, a kortárs magyar irodalom egyik kiemelkedő egyénisége. Szerkesztője volt a Bárkának és a Nők Lapjának, 2009 óta az Élet és irodalom munkatársa. Jelentősebb regényei: Isten hozott, Mellettem elférsz, Megyek utánad.