Kultúrtörténeti évfordulók Május 29-én

1504: Megszületett Verancsics Antal királyi helytartó, római katolikus főpap, pécsi megyés püspök, diplomata, történetíró. Korának egyik legnagyobb formátumú gondolkodója volt. Pályája kezdetén rokonszenvezett a reformációval, majd püspökként már ellene volt. Jelentős irodalmi tevékenysége: magasztaló költeményeket, verseket, elégiákat, szónoklatokat, leveleket írt. Levelezett többek között Rotterdami Erasmusszal és Phillip Melanchtonnal is. Dolgozott Bonfini magyar történetének folytatásán, ezekből csak töredékek jelentek meg, anyaggyűjtéséből sok adat fennmaradt. 

 

1846: Megszületett Gróf Apponyi Albert politikus, a második Wekerle-kormány kultuszminisztere. Minisztersége alatt rendezték a néptanítók fizetését, szabályozták az állami és nem állami iskolák jogviszonyait, ingyenessé tették a népoktatást. Az első világháborút követő béketárgyalásokon a magyar küldöttség vezetője volt, három nyelven tartott beszédében megpróbált mindent, hogy ne vegyék el Magyarország területeit.

 

1920: Megszületett Harsányi János magyar származású Nobel-díjas amerikai közgazdász. A játékelmélet, azon belül a nem teljes információs játékok kutatója volt. Sokoldalú tudományos munkássága során elsősorban matematikai közgazdaságtannal, tudományfilozófiai problémákkal, a hatalom közgazdasági elméletével, újkori etikai kérdésekkel is foglalkozott. Ő volt az első magyar származású tudós, aki közgazdasági Nobel-díjat vehetett át.