Kultúrtörténeti évfordulók Október 4-én

1570: Megszületett Pázmány Péter jezsuita szerzetes esztergomi érsek, a magyar ellenreformáció vezető alakja. Kiemelkedő tanügyi személyiség volt, nagy terjedelmű prédikációjában részletesen kifejtette a fiúk és a lányok nevelésének alapelveit. Ez volt az első hazai pedagógiai munka hazánkban. Jelentős anyagi és erkölcsi támogatást nyújtott népiskolák szervezéséhez, megfelelő tanítókkal való ellátásukhoz, jelentős része volt több jezsuita gimnázium és konviktus létesítésében. Nevéhez fűződik az első hazai egyetem megalapítása, Nagyszombat városában 1635-ben. Ő maga 60.000 forinttal járult hozzá az alapításhoz. Egyben a legnagyobb magyar katolikus hitvitázó volt. Félelmetes tekintélyt szerzett a protestánsokat támadó nagyszámú vitairatával. Ezekben a polémiákban a szatíra, a gúny és a humor stíluseszközei gyakran összekapcsolódnak személyes sértegetésekkel is. Legelsõ ilyen vitairata: Felelet az Magyari István sárvári prédikátornak az ország romlása okairul írt könyvére. A legszellemesebb, ellenfelének képzetlenségét eltúlzó polémikus munkája: Alvinci Péter uramhoz írt öt szép levél. Saját kora nagyszabású hitvédelmi mûvét, az Isteni igazságra vezérlõ kalauzt ígérte a legtöbbre.

 

1872: Megszületett Schöpflin Aladár műkritikus, irodalomtörténész, író. Jelentős része volt Ady, Móricz és mások elismertetésében. Számos kisebb tanulmányt és esszét írt a magyar irodalom jeles alkotóiról, arcképvázlatokat a világirodalom klasszikusairól. Kritikusi érdeklődése kiterjedt a konzervatív irodalom képviselőinek műveire is. Számos tanulmányban foglalkozott Gyulai Pál, Péterfy Jenő és Ignotus szerepével. Sokat fordított angolból, franciából és németből, szerkesztette a Magyar Színházművészeti Lexikont.

 

1895: Megszületett Buster Keaton amerikai színész, filmproducer, forgatókönyvíró, filmrendező, az amerikai némafilmkorszak jeles képviselője. A legmerészebb gegeket is rezzenéstelen arccal tudta előadni és s ezzel közönségét a némafilmen megnevettetni. Nagyon ritkán szorult trükkök segítségére, de akkor ezeket is beépítette poénjaiba. Színészként 127 filmben szerepelt és 48 film rendezése fűződik nevéhez.

 

1923: Megszületett Charlton Heston kétszeres Oscar-és egyszeres Golden Globe-díjas amerikai filmszínész. Karrierje az 1950-es években kezdett kibontakozni. Elsősorban nagyszabású hollywoodi szuperprodukciók heroikus hőseként írta be nevét a filmtörténetbe, de számos emlékezetes karakteralakítás is fúződik nevéhez. Legismertebb alakítása a Ben Hur címszereplőjének megformálása volt.

 

1925: Megszületett Kállai Ferenc a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth-és kétszeres Jászai Mari-díjas színművész, Érdemes és Kiváló művész, rendező, főiskolai és egyetemi tanár, országgyűlési képviselő. Drámai és tragikus hősöket sikeresen alakított. Nagy erejű jellemábrázoló művészete a kisemberek megformálásában teljesedett ki. Színházi és filmszínészként egyaránt jelentős alakítások fűződnek nevéhez. Legjelentősebb filmszerepe Bacsó Péter A tanú című filmjében Pelikán József gátőr karakterének megformálása volt, amellyel egy korszak jelképévé vált.