Kultúrtörténeti évfordulók November 13-án

354: Megszületett Szent Ágoston hippói püspök, egyházatya, filozófus. A kereszténység egyik legbefolyásosabb filozófusa, szinte az egész középkor ideológiája belőle táplálkozott. Beépítette a keresztény filiozófiába mindazt, amit fontosnak tartott az ókori filozófia legnagyobb képviselőitől. Gondolkodói hagyatékának számos eleme napjainkig él a keresztény teológiában és bölcseltben, ezek közé tartozik többek között platonizmusa, a kegyelemről szóló tanítása és a predesztináció tana. Mintegy 93 önálló művet alkotott, legismertebb közülük a Vallomások.

 

1635: A Pázmány Péter alapította Nagyszombati Egyetemen kezdetét veszi az oktatás. Az egyetem kezdetben csak két fakultással működött. A bölcsész volt az alapozó, ennek három éves képzésére épült a hittudományi fakultás. 1667-ben hozták létre a jogi kart. A későbbiekben már Mária Terézia idején bővült ki orvosi fakultással.

 

1844: A pozsonyi országgyűlésen elfogadják a magyar nyelvről szóló törvényjavaslatot. Magyar lett a törvényhozás és a hatóságok nyelve és fokozatosan bevezették a közép-és felsőoktatás túlnyomó részében. 2011-ben az Országgyűlés erre a napra emlékezvén a magyar nyelv napjává nyilvánította november 13-át. 

 

1850: Megszületett Robert Louis Stevenson skót regényíró, az ifjúsági irodalom kimagasló alakja. Írói munkásságának megítélése sokáig ingadozott, munkáit sokáig modorosnak és másokat utánzónak találták, vagy csak egyszerűen besorolták az ifjúsági írók közé. Később felfedezték benne az erőteljes és eredeti hangú írót, akinek műveiben mesteri módon keverednek a romantika és a realizmus elemei. Legismertebb regénye a Kincses sziget. 

1875: Megszületett Klebeslgerg Kuno jogász, országgyűlési képviselő, művelődéspolitikus, belügy-, majd vallás-és közoktatásügyi miniszter. A trianoni Magyarországot a kultúra által kívánta felemelni, vallás-és közoktatásügyi minisztersége idején mindent megtett ennek létrehozására. Minisztersége idején kiépítették a tanyasi iskolák hálózatát, megreformálták a polgári iskolát és a leányközépiskolát, lerakták a szegedi egyetem alapjait és a bécsi, a berlini és a római magyar intézeteket. Egyaránt támogatta a szellem-, a természet-és a műszaki tudományokat.