Kultúrtörténeti évfordulók November 21-én

1694: Megszületett Voltaire francia író, költő, filozófus. Éles eszéről, filozófiai témájú írásairól és a polgári szabadságjogok védelméről vált ismertté. A társadalmi reformok nyílt támogatója volt Franciaországban. Szatirikus szerzőként műveiben gyakran kritizálta korának dogmatikus egyházát és más intézményeit. Termékeny író volt, szinte valamennyi műfajban alkotott. Legismertebb műve a Candide vagy az optimizmus.

 

1718: Megszületett Hatvani István orvosdoktor, matematikus, bűvész, a debreceni Kollégium tanára, korának egyik legnagyobb tudású felvilágosult gondolkodója. Elektrosztatikai kísérletei miatt ellenfelei ördöngösséggel vádoltak meg. Fejtegetéseiben már Newton eredményeit is beépítette. Értett a matematikai statisztikához és a kémiához is, utóbbi tárgyat ő tanította az országban elsőként. 

 

1852: Megszületett Francisco Tarréga spanyol zeneszerző, gitárművész, a mai klasszikus gitárjáték technikájának megalapozója. Tökéletesítette a gitárjáték technikáját, sokféle pengetési móddal kísérletezett, hogy felszínre hozza a hangszerben rejlő kifejezőerőt. Eredeti művei mellett számos klasszikus átiratával bővítette repertoárját. Sikeres európai koncertkörúton népszerűsítette hangszerét, előkészítve a gitár 20. századi reneszánszát.

 

1905: Megszületett Kozmutza Flóra gyógypedagógus, pszichológus, francia-német-magyar szakos középiskolai tanár, József Attila egyik múzsája, Illyés Gyula felesége. A magyar gyógypedagógiai pszichológia művelője, megújítója, működési körének szélesítője, rendszerbe foglalója. Pályafutása alatt több új típusú gyógypedagógiai intézmény létesítését kezdeményezte. A gyógypedagógiai munkát művészi munkának nevezte. 

 

 

1910: Megszületett Both Béla színész, rendező, a Madách, majd a Nemzeti Színház igazgatója, Érdemes és Kiváló művész. Színházvezetőként nagy hangsúlyt helyezett a társulat kialakítására. Rendezőként az írói szándék tisztelete, a színészi játékra épülő interpretáció jellemezte. Közismertté főleg a filmszerepei tették, ő volt többek között Bástya elvtárs A tanú című filmben és a Szomszédok című teleregényben Báthory Béla magyar-történelem szakos tanár.