Kultúrtörténeti évfordulók Október 7-én

1853: Megszületett Károlyi Árpád történész, levéltáros. Történészi munkássága a korábban ismeretlen, Bécsben őrzött magyar vonatkozású levéltári források felkutatására irányult. Módszeres tanulmányaiban konzervatív, pozitivista felfogással dolgozta fel a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség kora újkori, 16-17. századi történelmének több kérdését, a török-és Habsburg-ellenes küzdelmek múltját. 1919 után hozzáférhetőek lettek a bécsi levéltárakban található kamarai iratanyagok, ekkor érdeklődése a 19. századi magyar történelem felé fordult, behatóan foglalkozott Széchenyi István és Batthyány Lajos államférfiúi tevékenységével és a szabadságharc jog-és alkotmánytörténeti vonatkozásaival. Levéltárosként jelentős eredményei közé tartozott a bécsi udvari levéltár anyagainak rendezése. Neki köszönhetően alkalmaztak a bécsi levéltárban több frissen képzett magyar történészt, például Szekfű Gyulát.

 

1885: Megszületett Niels Bohr Nobel-díjas dán fizikus. A kvantumelmélet és az atomszerkezet új felfogásának összekapcsolásával kísérletezett, majd rájött az egyszerűbb atomok energiaszintjének kiszámíthatóságára. Megfogalmazta a komplementaritás elvét. Eszerint a világ többé nem írható le egyetlen elmélettel vagy modellel. A valóság megragadásának egyetlen módja, ha különböző megközelítéseket alkalmazunk és ezeket egymás mellé állítjuk. Az eltérő leírásokat egymást kiegészítő magyarázatokként kell kezelni.

 

1922: Megszületett Polcz Alaine pszichológus, írónő, a tanatológia magyarországi úttörője, a Magyar Hospice Mozgalom, majd alapítvány életre hívója, Mészöly Miklós író felesége. Számos könyve foglalkozik a halál problémakörével, életvezetési kérdésekkel, a hozzá közel állókkal, az esszétől a regényig terjedő műfajban. 

 

1930: Megszületett Berek Kati a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő, Érdemes és Kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Sokoldalú jellemábrázoló képessége hősnői és karakterszerepekben is jól érvényesül, kiváló versmondó. A Nemzeti Színház vezető színésznője volt, egy súlyos betegség után is visszaküzdötte magát a színpadra.

 

1942: Megszületett Halász Judit Kossuth-és Jászai Mari-díjas színésznő, énekesnő, Érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Először a Pécsi Nemzeti Színházban játszott, majd meghívást kapott a Vígszínházba, amelynek azóta is tagja. Számos színházi darabban és filmen szerepelt, Legnagyobb sikereit magyar költők verseinek gyerekeknek szánt megzenésítésével aratta.