Kultúrtörténeti évfordulók Január 4-én

1785: Megszületett Jacob Grimm német nyelvész, irodalomtudós, jogász, sokan a német filológia és ókortudomány megalapozójaként tartják számon. Élete és munkássága szorosan összekapcsolódik Wilhelm öccsével, ezért gyakran Grimm testvérek néven utalnak rájuk. Jacob történeti összehasonlító módszere megteremtette a romanisztika kialakulásának feltételeit. Megfogalmazta a germán nyelvek első hangzótörvényét, melyet ma is első germán hangeltolódásként ismernek. Úttörő műve a három kötetes Német mitológia, amely nyelvészeti úton közelít a germánok életmódjához és istenekről vallott nézeteihez. Testvérével közösen alkotott műveik közül legismertebb kétkötetes mesegyűjteményük és a német szótáruk.

 

1809: Megszületett Louis Braille francia pedagógus, feltaláló, a vakok által használt, róla elnevezett Braille-írás létrehozója. Ő maga is vak volt 3 éves kora óta. A Charles Barbier által kidolgozott éjszakai írást fejlesztette tovább, amely az egész világon elterjedt. Segítségével lehetővé vált a vakok számára az olvasáson túl az írás elsajátítása is. Az írás kidomborított pontokból álló jeleket tartalmaz, ezeket az ujjbegyekkel tapogatja le használója. A rendszert szinte minden nyelvre továbbfejlesztették.

 

1869: Megszületett Lyka Károly kétszeres Kossuth-díjas művészettörténész, kritikus, festő. Művelődéstörténet-írói munkássága kiemelkedő. A művészetet a kor művelődéstörténeti keretébe foglalta, figyelembe vette a közönség visszahatását a művészet fejlődésére. Foglalkozott a közművelődési és gazdasági viszonyokkal is. Írásaiban a ritka írói erény, a könnyed előadásmód ötvöződik a módszeres kutató-feltáró munkával. Tanított a Képzőművészeti Főiskolán, amelynek igazgatója is volt. Szerkesztője volt a Művészet című folyóiratnak, legjelentősebb monográfia-sorozata 1800 és 1940 között tárgyalja a magyar képzőművészet történetét. 

 

1939: Megszületett Korda György énekes. Mintegy öt évtizedes pályafutásával a magyar tánczene egyik legismertebb előadóművésze. Az 1960-as évek elején az ország egyik legnépszerűbb énekese volt. A beat térhódítása ellenére ő azon táncdalénekesek közé tartozott, akik meg tudtak maradni a pályán. Népszerűsége megtartásához sok segítséget jelentettek a tévé és a rádió által közvetített tándalfesztiválok. Balázs Klárival történő házasságkötése és a közös munka az énekes megújulásához vezetett.