Kultúrtörténeti évfordulók Október 30-án

1855: Megszületett Aggházy Károly zeneszerző, zongoraművész, zenepedagógus, a magyar zenetörténet jelentős alakja. Munkássága összekötötte Liszt Ferenc és Bartók Béla korszakát. Zenéjét a nyugatias iskolázottság és a magyar hagyományok átmentésére irányuló törekvés jellemezte. Művei közül azok a magyaros művei a legjelentősebbek, amelyekben Liszt és Mosonyi irányát követve népies dalelemeket oldott nyugat-európai formákká.

 

1871: Megszületett Paul Valéry francia költő, esszéíró, a 20. századi francia költészet kimagasló egyénisége. Szerb Antal a 20-as 30-as évek legnagyobb francia tekintélyének nevezte. „Ő képviseli a franciák szemében nem is annyira írásaival, mint inkább magatartásával nemzetük szent hagyományait, a harmóniát, a józanságot, a gondolat fölényét és büszkeségét”. Lírájában szigorúan ragaszkodott a legtisztább klasszikus formaművészethez. Inkább a művészi alkotás érdekelte, mint az élet, de az alkotásnál is jobban érdekelte a gondolat. Legismertebb költeménye A tengeri temető.

 

1885: Megszületett Ezra Pound amerikai költő, műfordító, kritikus, szerkesztő. A kései modernség egyik legjelentősebb költője, költészete illusztrálja az avantgárd és a késő modernség közötti törést. Nagy szerepe volt az új, szabad formák kialakulásában. Ő fejlesztette ki az imagizmust, amellyel a felesleges jelzőhalmozásoktól akarta megtisztítani a költészetet és inkább a képi megjelenítésre helyezte a hangsúlyt. Szimpatizált az olasz fasizmussal, a háború alatt az olasz rádió Amerikának szóló propagandaadásában szerepelt rendszeresen. A háború után ezért háborús bűnösnek nyilvánították és elmegyógyintézetbe zárták. Neves kortársai közbenjárására engedték ki.

 

1907: Megszületett Ránki György Kossuth-és Erkel Ferenc-díjas zeneszerző, Érdemes és Kiváló művész. Sokoldalú zeneszerző, aki nem tett különbséget műfajok között. Úgy vélte, hogy minden műfajban lehet értékeset és értéktelent egyaránt alkotni. Írt operát, musicalt, balettet, filmzenét, kísérőzenét színházi előadások és rádiójátékok számára, zenekari és kamarazenei műveket, dalokat, kantátát. Legismertebb műve a Pomádé király új ruhája című opera.