Kultúrtörténeti évfordulók Október 1-én

1713: Megszületett Ráday Gedeon költő, műfordító, politikus. A magyarországi felvilágosodás egyik előkészítője, egyik vezéregyénisége. Egész életét a magyar kultúra felvirágoztatásának szentelte. Az apja által alapított péceli könyvtárat örökölte, amelyet ő minden tudós kutató előtt megnyitott. A 18. század utolsó évtizedeiben az irodalmi tevékenység, a könyv-és folyóiratkiadás egyik középpontja és mozgatója volt íróként és patrónusként egyaránt. A magyar költészetben ő honosította mega  rímes-időmértékes, nyugat-európai versformát. Verseit a legnagyobb titokban írta, csak élete végén engedte őket kiadni. 

 

1920: Megszületett Walter Matthau Oscar-és Golden Globe-díjas amerikai színész. Legkinkább vígjátékokban játszott előszeretettel, de láthattuk krimiben is. Számtalan filmben játszott együtt Jack Lemmonnal, akihez élete végéig szoros barátság fűzte. Jelentősebb filmjei: Furcsa pár, Hajsza a föld alatt, Napsugár fiúk, Ipi-apacs, Haver, haver, Ideggyogyó, A szomszéd nője mindig zöldebb, Dennis a komisz, Még zöldebb a szomszéd nője, Tengerre, tata

 

1930: Megszületett Ormos Mária Széchenyi-díjas történész, egyetemi tanár, politikus. a pécsi Janus Pannonius Tudományegyetem rektora (1984-1992). Kutatási területe a 20. századi magyar és egyetemes történelem volt. Kezdetben Franciaország 20. század eleji történetével foglalkozott, később részletesen foglalkozott Hitler és Mussolini életével és a trianoni Magyarország történetével is. 

 

1941 : Megjelenik a Magyar Csillag című irodalmi és kritikai folyóirat első száma Illyés Gyula szerkesztésében. Babits Mihály halála után megszűnt a Nyugat, amelynek megjelenése Babits személyéhez kötődött. Illyés és Schöpflin Aladár kényszerűségből indíották új címen a lapot, de a cél nem változott: őrizni az értékeket és a humánumot, függetlenedni a politikától. Illyés összefogta a magyar irodalom legjobbjait, a népi írókat és az urbánusokat is. Tárgyválasztásuk sokoldalú volt: nemzeti önismeret, népi kultúra, történelem, 20. századi irodalom, világirodalom, képzőművészet, zene. A folyóirat Magyarország német megszállása után szűnt meg.

 

1945: Megszületett Molnár Piroska a Nemzet Színésze címmel kitüntetett, Kossuth-és Jászai Mari-díjas színésznő, Érdemes és Kiváló művész. a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja, a Színház-és Filmművészeti Egyetem tanára. Kiváló jellemábrázoló képességével a kisebb szerepekben is meggyőző erővel tudja érzékeltetni az ábrázolt emberi sors tragikumát. Humora, temperamentuma vígjátéki és groteszk szerepek megformálásában is nagyszerűen érvényesült.