Kultúrtörténeti évfordulók November 6-án

1864: Megszületett Kuzsinszky Bálint régész, ókortörténész, numizmatikus, muzeológus, a 19-20. század fordulójának kiemelkedő klasszia-archeológusa. Tudományos érdeklődése elsősorban a római kori Pannonia és Dacia provinciák régészetére, köz-, had-és társadalomtörténetére, közigazgatási viszonyaira és művészetére irányult. Nevéhez fűződik a római kori aquincumi polgárváros 1888 utáni rendszeres régészeti feltárása. Évtizedekig volt az általa alapított Aquincumi Múzeum és Fővárosi Múzeum igazgatója. Jelentős munkásságot fejtett ki a görög és római kori érmék numizmatikai kutatása terén is. 

 

1880: Megszületett Robert Musil osztrák író, matematikus, filozófus, színikritikus, a 20. századi prózairodalom egyik legjelentősebb prózaírója. Legjelentősebb regénye A tulajdonságok nélküli ember, amely sok önéletrajzi elemmel ábrázolja az Osztrák-Magyar Monarchia jellegzetes társadalmi típusait, a Monarchia bukásának előestéjén. A Törless iskolaéveiben egy katonai nevelőintézetben kibontakozó kamaszkonfliktust ír le, amelyben irodalomtörténészek a későbbi koncentrációs táborok, diktatúrák lélektanának, embertelenségének művészi megérzését, előre sejtését látták. Elbeszélő művészetének jellemző vonása az ironikus hang. Életében alig vették észre műveit, csak később fedezték fel és lett a 20. század egyik legjelentősebb német írójává. Nagy újítása az esszé látásmódjának, gondolati feszültségének vegyítése a regényepika klasszikus elemeivel.

 

1884: Megszületett Germanus Gyula orientalista, arab nyelvészeti és kultúrtörténeti író, irodalmár, nyelvész, történész, országgyűlési képviselő. Több utazást tett a Közel-Keleten és számos európai országban. Több mint egy fél évszázadon keresztül tanította a budapesti egyetemen a török, perzsa és arab nyelvet. Tanítás mellett a mohamedán népek kultúrtörténetével és az arab irodalom történetével foglalkozott.

 

1936: Megszületett Csűrös Karola színésznő, Érdemes művész. Kezdetben főleg naiva-szubrett szerepkörben játszott, később érett karakterszínésszé vált. Alakításaira az alapos kidolgozottság jellemző. Számos filmben és tévéjátékban szerepelt, legismertebb szerepe a Szomszédok című teleregényben Szikszai Etus karakterének megformálása volt. Kedvelt szinkronszínész.