Kultúrtörténeti évfordulók Január 3-án

Kr.e. 106: Megszületett Marcus Tullius Cicero római filozófus, politikus. Kortársai nagy tehetségű szónoknak tartották, de írásai is remekműnek számítanak. Sokan az antik széppróza legnagyobb mesterének tartják. Azon kevés ókori szerzők egyike, akinek művei hiánytalanul megmaradtak: számtalan magánlevele, bírósági vád-és védőbeszéde, filozófiai és esztétikai értekezése túlélte az évezredeket. Filozófusként elsősorban a sztoikus iskolához köthető, de inkább amolyan tanokat vegyító filozófusként szokták emlegetni. 

 

1839: Megszületett Thaly Kálmán író, tiszteletbeli bölcsészdoktor, országgyűlési képviselő. Kezdetben szépirodalmi műveket írt, elbeszélő és lírai költeményei jelentek meg többek között a Hölgyfutár, a Szépirodalmi Közlöny és a Vasárnapi Újság című lapokban. Később történetírással foglalkozott, témája II. Rákóczi Ferenc volt. Magát Rákóczi íródeákjának nevezte. 10 kötetben jelentette meg a korszak forrásait. II. Rákóczi Ferenc életét nem tudta megírni. Nem volt értékhierarchizáló képessége, nem tudta kiemelni a fontosabb forrásokat. A kuruc harcosokat hősként mutatta be. Cikkei legnagyobbrészt a Századokban jelentek meg, de írt többek között az Archeológiai Értesítőbe, az Akadémiai Értesítőbe, a Turulba, a Hadtörténelmi Közleményekbe és a Magyar Történelmi Tárba. Kuruc témájú verseiből külön verseskötet jelent meg Kuruczvilág címmel.

 

1892: Megszületett J. R. R. Tolkien angol filológus, író. Leginkább a Gyűrűk Ura-trilógia, A hobbit és A szilmarilok szerzőjeként ismert. Ezen művek folyamatos és időtálló népszerűsége alapozta meg hírnevét a modern fantasy atyjaként. Az Oxfordi Egyetemen az angol nyelv és irodalom professzora volt, lelkes nyelvtudósként is tevékenykedett. Mintegy 15 mesterséges nyelvet alkotott, amelyekhez Középfölde teljes kialakulását és történetét is hozzákapcsolta. Számos európai nyelvet beszélt folyékonyan.

 

1922: Megszületett Nemes Nagy Ágnes Baumgarten-, József Attila-és Kossuth-díjas költő, esszéíró, műfordító, pedagógus, az újholdasok vezéregyénisége. A gondolatiság és tárgyiasság jellemzi, ő maga nevezte el költészetét objektív lírának. Versei mellett a magyar esszéirodalom kimagasló művelője volt, ezek között kiemelkedik Babits Mihály költői portréja. Elsősorban francia és német nyelvű műveket fordított, főleg Racine, Corneille, Moliere drámáit, Victor Hugo verseit, Rilke és Brecht műveit. 

 

1942: Megszületett Sólyom László jogtudós, egyetemi tanár, az Alkotmánybíróság első elnöke, köztársasági elnök. Tudományos tevékenysége a következő kutatási területekre terjedt ki: a polgári jogi felelősség története és jelenkori fejlődése, az összehasonlító polgári jog. Foglalkozott alkotmányjogi kérdésekkel is. Nevéhez fűződnek az adatvédelem és az információszabadság magyar jogba történető bevezetésének alapjai, mellette általános alapjogvédelmi kérdésekkel és az alkotmánybíráskodás területével is foglalkozott.

 

1956: Megszületett Mel Gibson Oscar-és Golden Globe-díjas amerikai születésű ausztrál színész, filmrendező. Hírnevét a Mad Max és a Halálos fegyver című többrészes filmekkel alapozta meg. Akciófilmekben, vígjátékokban és drámákban egyaránt maradandót alakított. Filmrendezései között is számos sikeres filmet találunk: A rettenthetetlent és A passiót.