Kultúrtörténeti évfordulók Augusztus 23-án

1759: Megszületett Georges Cuvier francia zoológus, geológus, az összehasonlító anatómia megalapítója, az őslénytan úttörője, korának egyik legnagyobb természettudósa. A 19. század első felében vezető alakja volt azoknak a kutatásoknak, amelyek az ősmaradványokkal foglalkoztak. Képes volt arra, hogy néhány darab csontból rekonstruáljon egy teljes élőlényt, amelyből még az állat életmódjára is vont le következtetéseket. Munkássága alapozta meg a gerincesek őslénytanát és a fajok kihalásáról szóló tudományos nézetet. 

 

1877: Megszületett Szabó Ervin társadalomtudós, könyvtáros, könyvtárigazgató. Jogot végzett, de leginkább statisztikusként és könyvtárosként dolgozott. Foglalkozott a nemzetközi munkásmozgalom helyzetével, de leginkább könyvtárigazgatóként alkotott maradandót. A Fővárosi Könyvtár vezetőjévé nevezték ki, melynek tárgykörét társadalomtudományi könyvekkel bővítette ki. Kidolgozta egy angol public library mintájára működő könyvtár programját. Fontosnak tartotta, hogy minél több olvasó menjen könyvtárba, akiket „jó olvasmánnyal kell ellátni”. Változatos állományt kívánt kialakítani: „képviselve kell lennie az irodalom minden ágának, tudománynak és szépirodalomnak, művészetnek és természettudománynak, ifjúsági irodalomnak és bölcseletnek”. Szabó Ervin ennek a tanulmánynak szánta azt a feladatot, hogy a főváros vezetőségét meggyőzze egy új központi könyvtári hálózat létrehozásának szükségességéről. A könyvtár megalakult, majd állománya gyarapodott ajándékok révén. Az ajándékba kapott könyvek nagy része történelmi, politikai, szépirodalmi anyag volt. 1913-ban a közgyűlés módosította a profilját: a központban főleg jog-és államtudományi műveket kell gyűjteni, a kiépítendő fiókhálózatokban pedig az ismeretterjesztő és szórakoztató irodalmat. A központban újságrészletekből és egyéb művekből külön Budapest gyűjteményt rendeztek be. A könyvtár napjainkban is létezik Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár néven. 

 

1879: Megszületett Berze Nagy János tanfelügyelő, néprajzkutató. A tanügyigazgatásban dolgozott különböző pozíciókban. Falusi tanítók segítségével értékes néprajzi anyagot gyűjtött. Tanulmányaiban a monda és a mese, a mese és a néphit viszonyaival, a népköltészet műköltészetre gyakorolt hatásával foglalkozott, de írt tanulmányokat a hiedelmekről és a temetkezési szokásokról is. Legjelentősebb műve a magyar mesekatalógus, amelyben mintegy 530 magyar népmesét rendszerezett, megjelenését sajnos nem érhette meg. Kéziratban maradt sajátos felfogású mitológiai munkája.

 

1912: Megszületett Gene Kelly Oscar-díjas amerikai táncos, színész, énekes, rendező, producer, koreográfus. A 20. század táncosfilmjeinek meghatározó egyénisége, ismert volt energikusságáról, atletikus táncstílusáról, jóképűségéről és a filmekben alakított szerethető és kedvelt karaktereiről. Fontos meghatározója volt a hollywoodi musical világának a második világháború utáni első években. Legismertebb filmje az Ének az esőben.

 

 

1926: Megszületett Hernádi Gyula Kossuth-és József Attila-díjas író. Az ötvenes években jelentek meg először költeményei, novellái és kisebb regényei. Műveiben gyakran jelentek meg egyedi, meghökkentő képek, horrorisztikus képek. Leginkább a Jancsó Miklós filmjeihez írt forgatókönyveivel vált ismertté. Első közös sikerük az Oldás és kötés volt, amelyet egy sor további sikeres film követett.