Kultúrtörténeti évfordulók Január 22-én

1561: Megszületett Francis Bacon brit filozófus, államférfi. A filozófiát új alapokra kívánta helyezni. Új, természettudományos módszerrel új, empirikus-induktív filozófiát kívánt művelni. Szerinte magából a természetből kell kiindulni. Felismerte a gyakorlat jelentőségét. Ösztönzőleg hatott a későbbi korok gondolkodóira, többek között a Royal Society alapítóira és a francia enciklopédistákra.

 

1729: Megszületett Gotthold Ephraim Lessing német drámaíró, esztéta, kritikus, dramaturg, a felvilágosodás szellemi életének kiemelkedő alakja, a modern színházi kritika megteremtője. Számos tanulmányt írt a kortárs irodalomról. Írásaiban támadta a francia drámaeszményt, s Shakespeare-t tekintette mintának. Teret követelt a valódi nemzeti drámának is. amelynek alapját a természet és a valóság iránti hűségben látta. Nevéhez fűződik a modern bibliakritikai racionalizmus körüli vita kirobbantása is. Írásai számos magyar költőre, íróra hatottak.

 

1788: Megszületett George Gordon Byron angol költő, az angol romantikus költészet egyik legismertebb képviselője. Vele került be az irodalomba a dandy figurája, a frivol és gúnyos, minden hazug fölényt elegánsan megkérdőjelező nemesifjú alakja. Ez verses regényében a Don Juanban jelent meg (1819-1824). Számos művében szerepelt a spleen fogalma is, amelyet erőtlen közönyként fogalmazhatunk meg.

 

1823: Kölcsey Ferenc befejezi a Himnuszt. A vers a költő legnagyobb hatású műve, amelyet szatmárcsekei magányában írt. A verset mintegy 30 nyelvre fordították le és Erkel Ferenc zenésítette meg. A nemzeti imádsággá vált vers 1989-ben az Alkotmány szövegének része lett. 1989 óta a vers befejezését A magyar kultúra napjaként ünnepeljük. 

 

1852: Megszületett Csonka János gépészmérnök, feltaláló. Tervei szerint készültek el az első magyar gépkocsik. Az általa  tervezett autót főleg a Magyar Posta használta. A négyütemű, négyhengeres motort vízhűtéssel látták el .Bánki Donáttal közösen megalkotta az 1890-es évek elején a porlasztót (karburátor), amelyet a későbbiekben a Csonka-féle autókon alkalmaztak. Az általuk megalkotott erőgép volt akkoriban a legtökéletesebb, leggazdaságosabb és legmegbízhatóbb

 

1880: Megszületett Riesz Frigyes matematikus, egyetemi tanár. A valós függvénytan és az absztrakt terek, valamint a funkcionál-analízis világhírű kutatója volt, iskolaalapító tudós. Legfontosabb felismerése az volt, hogy a függvények közötti összeadás, számmal szorzás és skaláris szorzás műveletét alkalmasan definiálva, a függvények egy széles osztálya ugyanúgy viselkedik, mint a vektorok. Ezzel a felismerésével a funkcionálanalízis egyik megalapítójává vált. 

 

1943: Megszületett Cseh Tamás Kossuth-és Liszt Ferenc-díjas zeneszerző, énekes, színész, előadóművész. Keverte a költészetet a popzenével egy nagyon színpadias, lecsupaszított környezetben. Ennek köszönhetően a Kádár-korszak kultikus alakja lett. Dalainak témája a szocializmus, Magyarország, a szerelem és a bánat volt. Sokan úgy tartják, hogy dalai által lehet legjobban megérteni a késő Kádár-kor Magyarországát.