Kultúrtörténeti évfordulók Szeptember 3-án

1813: Megszületett Eötvös József jogász, író, a Batthyány-, majd az Andrássy-kormány vallás-és közoktatásügyi minisztere, Eötvös Lóránd édesapja. A reformkor egyik legnagyobb regényíró alakja. A karthausiban (1839) ifjúkori világnézeti útkeresését, a kapitalizmus miatt érzett aggodalmait, az egyéni érzelmi kiábrándulás és csalódás okozta világfájdalmat fogalmazta meg. A falu jegyzőjében (1846) a feudális rendszer bírálatát lehetett olvasni. Minisztersége idején fogadták el a népiskolai közoktatásról szóló törvényt. Napjainkban nevét többek között Budapesten tudós-tanár képző kollégium, Baján főiskola, Szegeden, Budapesten és Tatán gimnázium, és pedagóguskat jutalmazó díj őrzi.

 

1863: Megszületett Hans Aanrud norvég író. Leginkább novella-és színműíróként vált ismertté. Műveiben a délkelet norvégiai parasztok életét mutatta be a 19-20. száazd fordulójának idejéből. Vígjátékaiban kigúnyolta a félművelt, öntetszelgő hivatalnoki és papi réteget, melyek magatartásával és viselkedésével az egyszerű emberek józanságát állította szembe.