Kultúrtörténeti évfordulók Augusztus 28-án

1749: Megszületett Johann Wolfgang von Goethe német író, költő, grafikus, művészetteoretikus, jogász, természettudós, politikus. A német irodalom egyik klasszikusa, a világirodalom egyik legnagyobb költője. Hosszú élete alatt hatalmas irodalmi tevékenységet fejtett ki. Leghíresebb alkotása, a Faust, amelyben a boldogságot kereső ember figurájának gyötrelmeit tárja elénk. Goethe csak a Vonzások és választások című regényében jutott közel a romantikához, amelyben a szerelmi erkölcs romantikus zűrzavara az élettan titokzatos jelenségeivel kapcsolódott össze. Ő volt az első, aki a világirodalom szót használta.

 

1908: Megszületett Robert Merle francia író. A második világháború alatti hadifogságban szerzett élmények hatására kezdett írni. Művei számos műfajt felölelnek, található közöttük történelmi regény, politikai riportregény, sci-fi, utópikus politikai fikció, szatíra és dráma. A műfajokat gyakran ötvözte. Legismertebb munkái: Két nap az élet, Mesterségem a halál, Malevil.

 

1911: Megszületett Berlász Jenő történész, könyvtáros, levéltáros. Történészként elsősorban az újkori magyar gazdaság-, társadalom-és művelődéstörténettel foglalkozott, de nemzetiségtörténeti munkái is megjelentek. Részt vett a nemzeti könyvtár latin nyelvű kéziratainak katalogizálásában, később könyvtártörténettel is foglalkozott, feldolgozta az Országos Széchenyi Könyvtár történetét.