Kultúrtörténeti évfordulók November 19-én

1711: Megszületett Mihail Vasziljevics Lomonoszov orosz fizikus, kémikus, prózaíró, költő. Ő az orosz felvilágosodás első képviselője, fő célja hazáűja tudományos életének fellendítése volt. A Szentpétervári Egyetemen volt kémiaprofesszor, ahol felfedezte a tömegmegmaradás törvényét. Őt tekintik a modern orosz irodalmi nyelv megteremtőjének, ő alkotta meg az első tudományos megalapozottságú orosz nyelvtant és egységes helyesírást. Huszonhat nyelven beszélt, többek között magyarul is. Napjainkban nevét viseli a Moszkvai Állami Egyetem.

 

1833: Megszületett Wilhelm Dilthey német történész, pszichológus, szociológus, idealista filozófus. Az irracionalista életfilozófia egyik megalapítója. Foglalkozott a filozófiai hermeneutikával is, amely az értelmezést és a megértést vizsgálja. Szembeállította egymással a természet-és a szellemtudományokat. Nem tagadta ugyan a természettudományok jelentőségét, de hangsúlyozta hogy ennek csak külső tapasztalatokkal van dolga, a szellemtudomány a belső tapasztalattal foglalkozik. Szerinte csak a szellemtudományokon keresztül lehet az életet megérteni. Filozófiájának másik jellemző sajátossága az irracionalisztikusak értelmezett történetiség, a historizmus volt. Elvetette a törvényszerű történeti fejlődés fogalmát és a történelmi előrelátás lehetőségét és a történelmet emberformáló irracionális folyamatnak tekintette.

 

1841: Megszületett Schulek Frigyes építész, műegyetemi tanár. A magyar építészetben az eklektikus stílus egyik legkiválóbb képviselője, a restaurálási munka adta meg a széles körű elismertséget. A budavári Nagyboldogasszony-templom kiegészítő helyreállítása és a keretezésére épített Halászbástya, a visegrádi Salamon-torony helyreállítása kitűnő műépítészeti képességét bizonyítja.

 

1843: Megszületett Ortvay Tivadar történész, régész, földrajztudós, pedagógus, római katolikus pap. Történészként eredeti, újszerű megközelítéssel, terepszemlék és levéltári kutatások alapján behatóan vizsgálta a Kárpát-medence történeti vízrajzát és középkori egyházi földrajzát. Jelentős munkásságot fejtett ki Pozsony és Temes vármegyék történeti és természetrajzi leírásában, mellette foglalkozott még II. Lajos feleségének, Habsburg Máriának életével. Régészként az ókori kőeszközök tipologizálása mellett kísérletet tett az ókori pannoniai úthálózat feltérképezésére. 

 

1889: Megszületett Bokros Birman Dezső Kossuth-díjas szobrász-és festőművész, grafikus, illusztrátor, a Képzőművészek Szövetségének alelnöke, Érdemes művész. Ízlés-és formavilágát az egyiptomi, a görög, a reneszánsz szobrászat és saját korának stílusirányzatai alkották. A 20. század első felének egyik legkiválóbb akt-és portrészobrásza volt. 

 

1933: Megszületett Popper Péter pszichológus, klinikai gyermek-szakpszichológus, pszichoterapeuta, egyetemi tanár. Évtizedekig hazánk egyik legnépszerűbb pszichológusa volt, könyveivel, előadásaival, tanácsaival az újságokban, rádióadásokban, a televízióban segített az embereknek a mindennapok lelki gondjainak megoldásában, eligazodni a gyereknevelésben. Kutatási területei a pszichoterápia, a társadalmi beilleszkedési zavarok és a valláspszichológia voltak.