Kultúrtörténeti évfordulók Február 2-án

1568: Megszületett Révay Péter Túróc vármegyei főispán, koronaőr. Pályáját főispánként kezdte, majd királyi tanácsos és táblabíró lett. II. Mátyás királlyá koronázása után lett koronaőr, innetől fogva egész életét a korona őrzésének szentelte. Számos művet írt a Szent Koronáról, azt a hagyományos álláspontot képviselte, hogy a koronát teljes egészében II. Szilveszter pápa küldte Szent Istvánnak. Nézetei vetették meg az alapját a koronakutatás történetében a révaysta iskolának. Ő volt az első, aki Szűz Máriát vélte látni a Koronán.

 

1857: Megszületett Hollósy Simon festő. A naturalizmus, a realizmus és a plen air egyik legkiválóbb magyar képviselője a 19-20. század fordulóján. Iskolateremtő festőmester Münchenben, Nagybányán és Técsőn, a nagybányai művésztelep alapító tagja. Életképeket festett parasztokról, cigányokról, katonákról, ihlette a megművelt föld, a hazai táj és hazánk nagy történelmi eseményei. 

 

 

1858: Megszületett Komjáthy Jenő költő. A 19. század végén a magyar líra egyik megújítója. Költészetét sokan egyfajta hídként értelmezik Vajda János és Ady, a romantika és a szimbolizmus között. Szerb Antal dacosnak és titokzatosnak nevezte, aki a "kozmikus részvét és minden-szenvedéssel együttszenvedés, a minden-enyészettel együttpusztulás költője"

 

1882: Megszületett James Joyce ír költő, író, kriitkus. Szerb Antal úgy jellemezte, hogy „egymagában felér a dadaizmussal és a szürrealizmussal”. Proust törekvéseihez hasonlóan a belső tudattartalmak aprólékos feltárására törekedett. Legjelentősebb munkája az 1922-ben megjelent Ulysses. Ez a nagy terjedelmű regény hőseinek egy napját mutatja be belső monológokban előadva. A belső monológban az író lejegyez mindent, ami alakjának tudatában megfordul abban a sorrendben, ahogy a gondolatok a szereplő tudatában felmerülnek. Szerb Antal a tudatfolyam regényének nevezte a művet. A mű 24 fejezetre oszlik, irodalomtörténészek ezért párhuzamba vonták az Odüsszeiával

 

1977: Megszületett Shakira kétszeres Grammy-díjas kolumbiai énekesnő, dalszerző. A kilencvenes évek közepétől kezdve a latin-amerikai popzene egyik legnagyobb alakja, az ezredforduló után a világ többi részén is ismert lett a neve. Első angol nyelvű lemezét, a Laundry service-t mintegy 15 millióan vásárolták meg. Jelentősebb slágerei: Whenever, whenever, Underneath your clothes, Objection (Tango), Waka waka