Kultúrtörténeti évfordulók Február 15-én

1564: Megszületett Galileo Galilei itáliai fizikus, csillagász, matematikus, természettudós. A fizikában ő honosította meg a kísérleteket és a méréseket, új módszereket adva ezzel a tudománynak. A csillagászatban ő volt az első, aki tudatosan használta az általa készített távcsöveket csillagászati jelenségek és objektumok megfigyelésére. Eredményei összhangban voltak a kopernikuszi heliocentrikus világképpel, amely miatt összeütközésbe került a katolikus egyházzal. Az inkvizíció könyveit betiltatta, őt magát pedig tanainak megtagadására szólította fel és haláláig háziőrizetben kellett élnie. A katolikus egyház csak 1992-ben érvénytelenítette az ítéletet.

 

1892: Megszületett Koltay-Kastner Jenő irodalomtörténész, filológus, történész. A 20. századi magyar italianisztika jeles képviselője, az olasz-magyar irodalom-és művelődéstörténeti kapcsolatok kiváló tudósa volt. Foglalkozott még a 19. századi itáliai-magyar diplomáciatörténettel és a Kossuth-emigrációval. A nevéhez fűződik az első magyar-olasz, olasz-magyar nagyszótár összeállítása.

 

1893: Budapesten megkezdi működését a Puskás Tivadar által feltalált telefonrhírmondó. Ez lényegében telefonos hírközlés volt, tekinthetjük a rádió ősének is. Négy évvel később már naponta háromszor jelezte a pontos időt, emellett politikai helyi közérdekű és tőzsdei híreket közvetített, olykor operaelőadás is hallgatható volt általa. 

 

1947: Megszületett Nádasdy Ádám nyelvész, költő, műfordító, esszéista, egyetemi tanár. Szakterülete az angol nyelvészet, ezen belül leginkább a hangtan, de foglalkozik nyelvtörténettel, germanisztikával és magyar hangtannal is. A kutatás mellett ismeretterjesztő cikkeket is ír a Magyar Narancs Modern Talking cikksorozatába. Számos verseskötete jelent meg és jelentős műfordítói tevékenysége.