Kultúrtörténeti évfordulók December 10-én

1828: Megszületett Korányi Frigyes orvos, belgyógyász, egyetemi tanár. A belgyógyászat európai hírű tudósa volt. 1886-1887-ben az egyetem rektora volt. Részt vett az egészségügyi reformintézkedések előkészítésében és kidolgozásában. Az egyetemen bevezette a laboratóriumi kutatást, a biokémiai, a bakteriológiai és később a röntgenológiai vizsgálatokat. Rektorként bevezette a klinikai gyakornoki rendszert, a belgyógyászati szakvizsgáknál feltételként szabta a klinikai mellett az ideggyógyászati és a kórbonctani gyakorlatot. Önálló tudományos eredményei főleg a mellkasi betegségekkel kapcsolatosak, az elsők között foglalkozott a relatív szívbillentyűzavarokkal. Kiemelkedő belgyógyászati tankönyveket szerkesztett, gyakran kereste a betegségek társadalmi okát. Kezdeményezésére indult meg a tuberkolózis elleni küzdelem hazánkban. Az aktív megelőzés és a tényleges gyógyítómunka mellett szervezte a szanatóriumi rendszert, a tüdővizsgáló rendelői hálózatot.

 

1851: Megszületett Melvil Dewey amerikai könyvtáros, pedagógus. Az amerikai könyvtárosság úttörője volt, meghatározó személyiség a 20. századi amerikai könyvtárak fejlesztésében. Legnagyobb érdeme az egyetemes tizedes osztályozás megalkotása volt. Az osztályok kialakításánál a tizes számrendszert alkalmazta. Rendszere a századfordulót követően az egész világon elterjedt és napjainkban is alkalmazzák.

 

1895: Megszületett Tanner Ilona Baumgarten-díjas írónő, költő, Babits Mihály felesége. Verseiben a tépelődő, vívódó női lélek fájdalmait szólaltatta meg. Szabad versei szélsőséges énképet sugároznak: a mély önmegvetés és a kritikátlan önimádat skáláján minden szín megtalálható bennük. Prózája a modern női lélek sokoldalú, érzékeny rajzát mutatja. Versei kezdetben a Hét és az Új idők lapjain jelentek meg, férjhez menetele után a Nyugat is közölte őket. 

 

1923: Megszületett Jorge Semprun spanyol író. Műveit francia nyelven írta, de következetesen spanyolnak vallotta magát. Műveit meghatározza a buchenwaldi koncetrációs táborban töltött idő és a kommunizmus eszméjében való csalódása.  Legismertebb műve A nagy utazás, amely egy négynapos szörnyű vonatutat mutat be Buchewaldba tartva.