Kultúrtörténeti évfordulók Április 18-án

1772: Megszületett David Ricardo brit üzletember, az angol klasszikus közgazdaságtan egyik legnagyobb alakja, az elméleti közgazdaságtan tudományának egyik megalapozója. Nagy hatással volt rá Adam Smith A nemzetek gazdasága című műve, amely alapján elkezdett elmélkedni közgazdasági kérdéseken. Legjelentősebb műve A politikai gazdaságtan és az adózás alapelvei, amelyben kiáll a külkereskedelem mellett és a szabadkereskedelem mellett foglal állást. Számos tézist megfogalmazott még, legismertebb közülük a munkaérték-elmélete.

 

1808: Megszületett Karacs Teréz pedagógus, író, a nőnevelés egyik úttörője. Számos arisztokrata családnál nevelőnősködött, így került kapcsolatba Teleki Blankával. Teleki Blanka felajánlotta neki, hogy legyen az általa alapított leánynevelde vezetője, de ő inkább Miskolcra költözött és ott alapított református leánynevelő intézetet. Intézetébe már polgári származású lányok is járhattak, a létszám elérte a 800 főt. Később Kolozsváron lett a leányiskola igazgatója. Nevelőmunkája mellett írással is foglalkozott. A nőnevelésről szóló cikkek mellett számos verse, elbeszélése és műfordítása jelent meg. 

 

1901: Megszületett Németh László Kossuth-díjas író, esszéista, drámaíró. A 20. századi magyar szellemi élet egyik legnagyobb hatású alakja. Nagy terjedelmű, sok műfajt felőlelő életművében következetesen érvényesített eszmei mag bontakozott ki. Az emberi lét értelmét és célját kereste. A népi írók táborához tartozott, a centrum legtöbb eszmét megfoglalmazó és átadó képviselője. Fő műfajai az esszé, a regény, a dráma, az önéletrajz, de írt verset, kritikát, elbeszélést és kiváló műfordító volt. 

 

1927: Megszületett Samuel P. Huntington amerikai politológus. Neve összeforrt fő művével, A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása című könyvével. Művében a hidegháború utáni ideológiai és politikai helyeztet elemzi. Az először tanulmányként megjelent írás Francis Fukuyama A történelem vége és az utolsó ember című művének volt bírálata. Nézete szerint a politikai ideológiák civilizációkon belüli összecsapását felváltja a vallás és a kultúra civilizációk közötti összecsapása. A civilizáció alatt a kultúrális identitás legmagasabb szintjét érti, ez alapján 8 civilizációt különböztet meg.

 

1982: Ópusztaszeren felavatják a Nemzeti Történeti Emlékparkot. Az emlékpark szabadtéri néprajzi múzeum és kirándulóhely egyszerre, amelynek leghíresebb kiállított műve a Feszty Árpád által megalkotott Magyarok bejövetel című körképe, amely a Rotundában található. A parkban található még 19 épületegyüttes és három szabatéri kiállítás, erdei tanösvény, erdei tornapálya és játszótér. Területén évente számos rendezvénynek adott otthont.