Kultúrtörténeti évfordulók November 1-én

1636: Megszületett Nicolas Boileau francia költő, esztéta, műkritikus, XIV. Lajos történetírója, a párizsi irodalmi élet szervezője és teoretikusa. Legjelentősebb műve a Költészettan, amely alapján az utókor eleinte a klasszicizmus dogmatikus törvényhozójának tartotta, pedig puszta elmélet helyett szenvedélyes költeményt írt maga és nemzedéktársai nevében. Később a romantika képviselői is nagyra becsülték munkásságát.

 

1757: Megszületett Antonio Canova velencei szobrász. A barokk stílustól eltávolodva, az antik művészet ideáljaihoz nyúlt vissza és a szobrászati klasszicizmus megalapítójaként tartják számon. Művészete hatásos, fegyelmezett, de kevés érzelmet mutat. Jelentősebb művei: A három grácia, Ámor és Pszükhé, Vénusz, Búsuló géniusz.

 

1900: Megszületett Bruckner Győző Kossuth-díjas kémikus, gyógyszervegyész. A 20. századi magyar szerves kémia tudományának kimagasló jelentőségű alakja, az analitikai kémia iskolateremtő egyénisége volt. A mikroanalitikai vizsgálatok magyarországi meghonosítása, a hazai peptidkémiai kutatások elindítása, számos gyógyhatású vegyület izolálása és szintetizálása fűződik nevéhez. A szegedi és a budapesti egyetemeken az általa vezetett intézményeket a szerves kémia fontos központjaivá fejlesztette.