Kultúrtörténeti évfordulók December 25-én

1642: Megszületett Isaac Newton angol fizikus, matematikus, csillagász, filozófus, alkimista, a kora újkor kiemelkedő tudósa. Korszakalkotó műve A természetfilozófia matematikai alapelvei, amelyben leírja az egyetemes tömegvonzás törvényét, valamint az általa lefektetett axiómák révén megalapozta a klasszikus mechanika tudományát. Ő volt az első, aki megmutatta, hogy az égitestek és a Földön levő tárgyak mozgását ugyanazon természeti törvények határozzák meg, Matematikai magyarázattal alátámasztotta Kepler bolygómozgási törvényeit, kiegészítve azzal, hogy a különböző égitestek elliptikus, hiperbola és parabola pályán is egyaránt mozoghatnak. Törvényei fontos szerepet játszottak a tudományos forradalomban és a heliocentrikus világkép elterjedésében. Ezek mellett optikai kutatásokat is végzett és foglalkozott az analízissel is.

 

1818: Az ausztriai Oberndorf bei Salzburg Szent Miklós templomában először csendül fel a Csendes éj, a legismertebb karácsonyi dal. A dal szövegét Joseph Mohr osztrák pap írta, a dallamot Franz X. Gruber komponálta. A hagyomány szerint a templom orgonája nem működött akkor, ezért gitárkísérettel adták elő. A közönséget meglepte a szokatlan hangzás, de megkedvelték a dalt. A dalt később számos könnyűzenei előadó is feldolgozta.

 

1861: Megszületett Thirring Gusztáv földrajztudós, demográfus, statisztikus, természetjáró. Kezdetben földrajzi kérdésekkel foglalkozott, majd demográfiai kutatásokat végzett, elsősorban a fővárossal kapcsolatban. Nagy szerepe volt a kivándorlások statisztikai feldolgozásában. A turizmus népszerűsítésében végzett munkássága is jelentős.

 

1899: Megszületett Humphrey Bogart Oscar-díjas amerikai színész. Védjegye volt a nyers, cinikus és szűszavú stílus, modora és tehetsége Hollywood aranykorának legnépszerűbb férfisztárjává avatta. Jelentősebb filmjei: Sabrina, Afrika királynője, Key Largo, Szahara, Casablanca, A máltai sólyom, Sierra Madre kincse.

 

1932: Megszületett Domján Edit Jászai Mari-díjas színésznő. Pályája kezdetén elsősorban szubrettszerepekben lépett színpadra, amelyekben jól kamatoztathatta kellemes hangját és harmonikus mozgását. Később vígjátékokban érvényesültek legjobban utánozhatatlan kis gesztusai, karikírozó képessége, tiszta, bensőséges lírája és vonzó nőiessége. Karrierje során közel 80 színházi szerepet, 10 filmes szerepet és számtalan rádiós-és tévészerepet játszott el.