Kultúrtörténeti évfordulók November 25-én

1562: Megszületett Lope de Vega spanyol költő, a barokk dráma legjelentősebb művésze. Sokan a spanyol irodalom második legnagyobb művészének tekintik, akit csak Cervantes múlt felül. Termékeny és gyors író volt, legtöbb darabját 24 óra alatt írta meg. Kétféle drámát írt: egyrészt a korabeli erkölcsöket és intrikus viszonyokat igyekezett bemutatni, történelmi darabjaiban pedig spanyol legendákat és más történeketeket dolgozott fel. Szerb Antal darabjait érdekesnek nevezte: "Érdekesek abban az értelemben, ahogy egy kalandregény érdekes: az ember kíváncsi, hogy mi fog történni, hogyan fog az ügy kibonyolódni"

 

1802: Gróf Széchényi Ferenc megalapítja az Országos Széchényi Könyvtárat. Széchényi 1802 márciusában felterjesztést írt I. Ferenchez a Nemzeti Könyvtár alapításáról. Ebben leírja, hogy „ifjúságomtól kezdve fáradhatatlan gonddal, nagy áldozattal szerveztem meg magamnak azt a gyűjteményt, amely részint vagy közvetlenül, részint közvetve Magyarországra és a társországokra vonatkozik”. Leírta, hogy milyen tárgyakból állt gyűjteménye: nyomtatott könyvekből, kéziratokból, érmekből és régi pénzekből, rézmetszetekből, címerekből, földabroszokból, és egy 5000 darabos térképgyűjteményből. Kérte Ferencet, hogy engedélyezze, hogy „ezen gyűjteményt Magyarországnak adományozhassam”. Ezt a gyűjteményt továbbra is gyarapítani kívánta, amelyről évente katalógust akart megjelentetni 1000 példányban. Helyet is javasolt a könyvtárnak: „ezen hazai múzeumot a legcélszerűbben talán a pesti királyi egyetem könyvtárának épületében lehetne elhelyezni”, természetesen az egyetem tulajdonával külön kívánta kezelni. Továbbá kérte Ferencet, hogy leszármazottait illesse meg az a jog, hogy a felügyelői állásokra ők nevezzék ki a tagokat. Ferenc június 23-án válaszolt Széchényinek, amelyben engedélyezte Széchényi felterjesztését. Véglegesen november 25-én erősítette meg a nemzeti könyvtár alapítólevelét. Az alapítólevél előírta, hogy az új könyvtár az Egyetemi Könyvtártól teljesen független legyen. (Oldalunkon bővebben is lehet olvasni a korszak könyvtáralapításairól: https://konyvtori.webnode.hu/muvelodestorteneti-irasok/nagy-konyvtaralapitasok-kora-magyarorszagon)

 

 

1939: Megszületett Vékás Lajos Széchenyi-díjas jogtudós, egyetemi tanár. Kutatási területei a magyar polgári jog, összehasonlító polgári jog és a nemzetközi magánjog. A polgári jog teljes spektrumával foglalkozott, könyvet írt az öröklési jogról, a szerződési rendszerek fejlődéséről és a gazdasági jog egyes területeiről. Az elsők között volt, aki a polgári jog gazdasági elemzésével foglalkozott. Jelentős szerepet töltött be az új Polgári Törvénykönyv megalkotásában.