Kultúrtörténeti évfordulók Október 11-én

1783: Megszületett Heinrich Julius Klaproth német nyelvész, filológus, orientalista, utazó. Munkásságával ösztönzőleg hatott az indoeurópai nyelvek tudományos kutatására, illetve a Kaukázus népeinek nyelvészeti, néprajzi megismerésére. Az első nyelvészek közé tartozott, akik Közép-Ázsiában, de Indián kívül keresték az európai nyelvek őshazáját. Tanulmányaiban ő használta először az indogermán kifejezést. 

 

1885: Megszületett Haar Alfréd matematikus, egyetemi tanár. Matematikai analízissel és a topologikus csoportok elméletével foglalkozott. Eredményeket ért el az ortogonális függvénysorok és szinguláris integrálok, az analitikus függvények, a parciális differenciálegyenletek, a halmazelmélet, a függvényapproximáció és a variációszámítás terén. Nevét számos matematikai fogalom viseli, például a Haar-mérték.

 

1923: Megszületett Borsa Gedeon Széchenyi-díjas irodalomtörténész, bibliográfus. A magyar és egyetemes nyomdászattörténet egyik világszerte elismert szakértője. Sikerrel vezette be Magyarországon az ősnyomtatványok meghatározására alkalmazott betűtípus-vizsgálati módszert. Leginkább a 16-17. századi nyomdákkal foglalkozott és több mint 20 éven keresztül volt vezetője a régi magyarországi nyomtatványok bibliográfiai szerkesztőségének. 

 

1962: Megszületett Szőke András filmrendező, forgatókönyvíró, operatőr, színész, az underground filmkészítés legismertebb alakja. Filmjeinek legismertebb jellemzői: a hagyományos elbeszélés helyett elsősorban kevésbé összefüggő mikrotörténetekből építkezik, melyek igen gyakran egy-két szereplő monológjából állnak. Filmejiben a "másik Magyarország" jelenik meg, amelyek képi világuk és karaktereik alapján mintha a Balkánon játszódnának. A filmek naturalizmusa gyakran csap át hirtelen vagy észrevétlenül szürrealizmusba. Jelentős szerepet kap az abszurd humor, amely a nyelvi-és helyzetkomikumban nyilvánul meg.