Kultúrtörténeti évfordulók Május 7-én

1776: Megszületett Berzsenyi Dániel költő, a "Niklai Remete"Az antik humanizmus örökségét ötvözte hazafias hagyománnyal a klasszicizmus és a koraromantika útján. A nemzet megmentésére mozgósított, a lelkeket kívánta művelni, nemzetének kívánt szolgálni költészetével, elsősorban hazafias ódáival. Elégiáiban főleg a lélek kiégettsége, az öröm és a szépség nélküli élet kifosztottsága, és az egyre elviselhetetlenebbé váló elmagányosodás szólal meg Legszebb költeményei  A közelítő tél és a Levéltöredék barátnémhoz, A magyarokhoz I-II, Levéltöredék barátnémhoz.

 

1827: Megszületett Vajda János költő. Személyében hidat képezett a forradalom előtt kialakult irányzatokhoz. A hetvenes években lett az Arany János utáni időszak legszámottevőbb magyar lírikusa. Szenvedélyes hangnemében ugyan mindvégig ott kísért a romantikus énkultusz, de már a pozitivzmus híveinek és tagadóinak kérdéseivel: determinizmussal, vitalizmussal, mechanikus materializmussal és az anyag örök körforgásának tételével is viaskodott. Egy budai cseh borbély lánya iránt érzett reménytelen szerelmét az évek során a kielégítetlenségnek, a lét beteljesületlenségének jelképévé emelte. E témakörben a legismertebb verse a Húsz év múlva (1876).

 

1832: Megszületett Carl Gottfried Neumann német matematikus, a matematikai fizika egyik úttörő hatású egyénisége. Elsősorban potenciálelmélettel foglalkozott, többek között a nevéhez fűződik a logaritmikus potenciál fogalmának bevezetése. Vizsgálta még a határérték fogalmát, a Riemann-felületek differenciálgeometriáját, kidolgozta a mértani sor általánosítását, amelyet később róla neveztek el Neumann-soroknak. 

 

1833: Megszületett Johannes Brahms német zeneszerző. Kortársai kiváló pianistának ismerték el, ezért sokáig nem méltányolták alkotói munkásságát. Tudatosan fordult szembe a korszakban uralkodó romantikus zenei irányzattal, eszményeit a nagy klasszikusokban kereste. Dallamvilága gyökereiben a német népművészetre támaszkodik, költészete végső értelemben saját érzelmeit visszhangozza, műveinek súlypontján szinte gyermeki egyszerűséggel és áhítattal nép hangot üt meg. 

 

1901: Megszületett Gary Cooper kétszeres Oscar-díjas amerikai színész. Kezdetben westernfilmekben statisztált, majd kapott főszerepeket is. Az igazi áttörést a Frank Capra rendezte Váratlan örökség hozta meg számára. Az első számú kiszemelt volt az Elfújta a szélben Rhett Butler szerepére, de ő visszautasította a felkérést. Később Alfred Hitchcockot is visszautasította. Sokak szerint legemlékezetesebb alakítását a Délidő című westernben nyújtotta.