Kultúrtörténeti évfordulók Március 27-én

1784: Megszületett Kőrösi Csoma Sándor nyelvtudós, könyvtáros, a tibetológia megalapítója. Az ázsiai magyarok felkutatásának reményével indult el Magyarországról, majd egy angol utazó hatására tibeti nyelvészettel kezdett foglalkozni és elkészítette az első tibeti nyelvtant és tibeti-angol szótárat. Kalkuttában mintegy 5 évet töltött könyvtárosként, élete során mintegy 20 nyelven beszélt. Nevét napjainkban emlékérem, tudományos társaság, akadémiai könyvsorozat és számos középiskola őrzi.

 

1845: Megszületett Wilhelm Conrad Röntgen Nobel-díjas német fizikus, gépészmérnök. Pályája kezdetén foglalkozott a mágneses tér hatásával, az elektromos tér polarizált fényre gyakorolt hatásával, elektrooptikai kísérleteket folytatott, Katódsugaras kutatásai közben Lénárd-féle kisülési csövet használt. Eközben figyelt fel arra a jelenségre hogy azokon a fényképezőlemezeken, amelyek az üzemeltetett kisülési csövek mellett voltak, és fekete kartonpapírba voltak csomagolva, nem megmagyarázható feketedések mutatkoztak az előhívás után. Ennek a kísérletnek a továbbfolytatása vezetett el a róla elnevezett Röngten-sugár felfedezéséhez.

 

1861: Megszületett Koszta József Kossuth-díjas festő, az Alföldi iskola egyik kiemelkedő képviselője. Munkácsy mágikus realizmusának követője a maga sajátos posztimpresszionista és expresszionista stílusában. Főleg a paraszti életet, témákat, az alföldi tájakat dolgozta fel műveiben. Erőteljesen használta a fény-árnyék adta lehetőségeket, erős tónusos színeket alkalmazott. Ábrázolás módjára leginkább a drámai, expresszív realista formázás jellemző, ennek köszönhetően művészetének van kisebb néprajzi olvasata is. 

 

1871: Megszületett Heinrich Mann német író, Thomas Mann bátyja. Finom stílusával, iróniájával és politikai-társadalmi messzelátásával a modern kor klasszikus német szerzőjének számít. Termékeny regény-és novellaíró volt, színdarabjait is rendszeresen játszották a színházakban. Főbb művei: Az alattvaló, Ronda tanár úr, IV. Henrik, A kisváros

 

1905: Megszületett Kalmár László Kossuth-díjas matematikus. A 20. század utolsó évtizedeiben bekövetkező információrobbanás egyik előfutára és előkészítője volt a matematikai logika és a számítástudomány területén. Ő honosította meg Magyarországon a számítógéptudományt és az ő nevéhez fűződik a szegedi kibernetikai laboratórium megalapítása. Emlékét napjainkban a Szegedi Tudományegyetemen informatikai intézet és általános iskolai matematikaverseny őrzi.

 

1927: Megszületett Francois Furet francia történész. Magyarországon leginkább a francia forradalomról és a kommunista ideológiáról írt művei miatt ismerős. A forradalommal kapcsolatos kutatásaiban kezdetben az Annales és a marxista történetírás módszereit követte, majd szembefordult velük és a revizionista irányzat képviselője lett. 

 

1942: Megszületett Michael York angol színész. Az 1960-as évek második felében vált ismertté, és ezután számos világsikerű alkotásban játszott vezető szerepet. Leginkább a kosztümös kalandfilmek világában volt otthon, de számos más alkotásban is kivállóan helytállt. Ismertebb filmjei: A makrancos hölgy, Rómeó és Júlia, Kabaré, A három testőr, Gyilkosság az Orient Expresszen, A názáreti Jézus, Az operaház fantomja, A sivatag kincse, Austin Powers

 

1963: Megszületett Quentin Tarantino amerikai rendező, színész, forgatókönyvíró, producer, az amerikai független film egyik legnagyobb hatású alakja. Filmjeiben általában a hangsúlyt a karakterek közötti frappáns dialógusokra helyezi, ezen kívül gyakori és durva erőszak és trágár beszéd jellemzi filmjeit. Előszeretettel utal műveiben más filmekre. Jellemzőek még filmjeiben az igen hosszú, akár 5-10 perces snittek. 

 

1970: Megszületett Mariah Carey amerikai énekesnő, az 1990-es és a 2000-es évek egyik legsikeresebb előadója. Ő volt az első előadó, akinek első öt kislemezee mind vezette a Billboard 100-as listáját. Hangterjedelme öt oktáv. Legtöbb dalszövegének témája a szerelem, de énekelt a rasszizmusról, a társadalmi elidegenedésről, a halálról, a vallásról.