Kultúrtörténeti évfordulók November 7-én

1769: A nagyszombati egyetemen létrejön az orvosi fakultás, amellyel kezdetét veszi a szervezett orvosképzés Magyarországon. A képzés 5 tanszékkel kezdődött meg: anatómia, fiziológia és gyógyszertan, patológia és klinikum, sebészet és szülészet, kémia és botanika. A képzési időt öt évben állapították meg. Az elméleti képzés magasabb színvonalú volt a gyakorlatinál, ennek ellenére a végzett hallgatók nagyobb része később megállta a helyét orvosként. A sebészmesterek és a gyógyszerészek részére külön tanfolyamokon oktattak először nemzeti nyelven az orvostudományok alapjait. 

 

1810: Megszületett Erkel Ferenc zeneszerző, karmester, zongoraművész, sakkmester. Nevéhez fűződik a magyar nemzeti opera megteremtése. Nyugati mintákra támaszkodva, a 19. századi magyar verbunkos zenének átélésével, kifejezési lehetőségeinek finomításával és kiszélesítésével sikerült viszonylag egységes nemzeti operanyelvet kialakítánia. Karmesterként és szervező enyényiségként sokat tett a főváros zenei életének felvirágoztatása érdekében. Neves sakkozó is volt, egyik alapítója volt a Pesti Sakk-körnek.

 

1903: Megszületett Konrad Lorenz Nobel-díjas osztrák zoológus, ornitológus, a klasszikus összehasonlító magatartáskutatás úttörője, a modern etológia egyik megalapítója. Kutatási területét sokáig állatpszichológiának hívta, és német nyelvterületen őt tekintik a terület alapítójának. Kevés kísérletet végzett, inkább az állatok természetes környezetben való megfigyelését és viselkedésük leírását helyezte előtérbe.

 

1913: Megszületett Albert Camus Nobel-díjas francia író, filozófus, az egzisztencializmus egyik meghatározó alakja. A modern világirodalom egyik legmaradandóbb hatású alkotója, életművében az emberi lét abszurditásával nézett szembe. A francia irodalom nagy moralistáinak kései utóda, szemében a legfőbb értékek az igazság és a szabadság.