Kultúrtörténeti évfordulók Május 3-án

1469: Megszületett Niccolo Machiavelli itáliai író, filozófus, politikus, korának egyik legnagyobb hatású gondolkodója. Jog-és államfilozófiáját és antropológiáját a kvantitatív-mechanikus szemlélet jellemzi. Az abszolút monarchiát tartja a helyes államformának. Legjelentősebb munkája A Fejedelem, amelyben a politikai hatalomról azt vallja, hogy az uralkodó csak akkor tudja hatalmát biztosítani, ha erősebb ellenfeleinél. „A cél szentesíti az eszközt” elv alapján a szerző az államférfi kötelességének tekinti, hogy uralma biztosítása érdekében elvesse erkölcsi gátlásait, így voltaképpen őt is az új típusú állam alávetettjévé teszi.

 

1620: Megszületett Zrínyi Miklós költő, hadvezér, politikus, horvát bán. A magyarországi barokk műveltségnek minden szempontból kiemelkedő képviselője, aki hadvezérként, politikusként és íróként egyaránt maradandót alkotott. Írói munkássága összegezte mindazt, amit a 17. század közepére Magyarországon az udvari kultúra, politikai és katonai műveltség, történetírás és államelmélet, poétika és retorika, etika és teológia fel tudott mutatni. Legismertebb műve a Szigeti veszedelem, melyben Szigetvár 1566-os ostromát és dédapja hősies küzdelmét mutatja be 1566 sorban. Jelentősebb művei még: Tábori kis tracta, Vitéz hadnagy, Adriai tengernek Syrenaia, Mátyás király életéről való elmélkedések és Az török áfium ellen való orvosság.

 

1784: Megszületett Horvát István történész, nyelvész, egyetemi tanár. A pesti egyetemen tanított és a Széchenyi Könyvtárat is vezette. Szemléletét befolyásolta, hogy elszegényedett családból származott. Meglátása szerint minden a magyaroktól származott, a magyar volt a legszebb nyelv. Teóriája a dilettanizmus, a romantikus nemzeti ábrándok és felfuvalkodott nemzeti gőg sajátos vegyítése. Őstörténeti meglátásai mellé mérsékelt nagybirtok-, arisztokrácia- és markáns Habsburg-ellenesség és a középkori magyar nagyhatalom újjáélesztése iránti vágy párosult. Gondolkodása a történelemmel foglalkozó reformkori romantikus költők fantáziáján is túltett. Két munkája ismert: Rajzolatok a magyar nemzet legrégibb történetéről és a Magyarország gyökeres régi nemzetségeiről.

 

1799: Megszületett Kovács István történész, jogász. Jogi pályája mellett fiatalkorától kezdve foglalkozott Erdély és a székelyek újkori, főként 16-17. századi múltjával, valamint az erdélyi nemzetiségek közép-és újkori népesedéstörténetével. Kiterjedt könyvtári és levéltári kutatásokat végzett, a különböző délibábos elméletek korában rámutatott a történettudományi forráskritika jelentőségére. 

 

1933: Megszületett James Brown amerikai zenész. A 20. század egyik legjelentősebb soul zenei énekese, sokan a "Soul Keresztapjának" nevezik. Gitáron, billentyűs-és ütőshangszereken is tudott játszani, ennek ellenére koncertjein csakis énekes-táncosként lépett fel. Jelentősebb slágerei: I got you, Get up, Please, please, please, Cold sweat, Lost someone

 

1965: Megszületett Bódi László alias Cipő rockénekes, dalszerző, zeneszerző, a Republic együttes alapító tagja és énekese, a rendszerváltás utáni Magyarország egyik legsikeresebb énekese. Középiskolásként kezdett zenélni az általa alapított Cipőfűző együttesben, innen ragadt rá a beceneve. Az ismeretséget a Republic együttessel érte el, melynek több mint 240 dalt szerzett, olyan nagy slágereket, mint a 67-es út, a Szállj el kismadár és a Ha itt lennél velem. Számos dalt írt másoknak is, többek között Koncz Zsuzsának és Halász Juditnak. Korai halála az egész országot megrázta 2013-ban.