Kultúrtörténeti évfordulók Április 28-án

1754: Megszületett Széchényi Ferenc főispán, a Nemzeti Könyvtár és a Magyar Nemzeti Múzeum alapítója, Széchenyi István édesapja. Magyarország egyik leggazdagabb családjából származott. A bécsi Theresianumban nevelkedett, ahol megismerkedett a felvilágosodás eszméivel. Itt ismerte meg a könyvtárismeret alapjait. II. József felfigyelt rá és igyekezett az államigazgatásban elhelyezni. Hamarosan átlátta a jozefinista államgépezet magyarellenességét és ezután művelődéspolitikai kérdések felé fordult. Innentől kezdve a hazai műveltség és tudományosság szolgálatát tűzte ki célul.  Külföldi tapasztalatok gyűjtése reményében 1787-1788-ban hosszas nyugati utazást tett.. Hazatérve kapcsolatba került a hazai tudományos élet képviselőivel. Eleinte egy tudós társaság alapítását tervezte. A Martinovics-mozgalom leleplezésével sok bizalmas emberét elvesztette, köztük első könyvtárosát, Hajnóczy Józsefet. Emiatt visszavonult nagycenki birtokára és ott hozzálátott könyvtára rendezéséhez. Sokan segítettek neki ebben. Ekkori könyvtárosa, Tibolth Mihály rendezte és katalogizálta a könyvanyagot. Nemsokára kiadta a Magyar szerzőktől és Magyarországról írt könyvek gyűjteménye elnevezésű katalógusát, amely több kint 7000 darabból állt. Széchenyi célja a nagycenki könyvtár létesítésével és jegyzékének kiadásával elsősorban az volt, hogy megmentse az ország szellemi örökségét, bizonyítsa annak 900 éves folyamatosságát

 

1794: Megszületett Jósika Miklós író, a magyar romantikus regény megteremtője. Az erdélyi származású Jósika Szerb Antal szerint átvette Walter Scott receptjét. "A főhős lehetőleg legyen történelmi alak, mert a teremtő fantáziát gátolják mozgásában a történelmi események (...) A magyar közönségnek a nagy regényélményt, regénymegrázkódtatást először Jósika adta meg, és ebben áll irodalomtörténeti jelentősége". 

 

1894: Megszületett Molnár C. Pál festő, grafikus. Leginkább a klasszikus hagyományokat tisztelte, de korának divatos stílusirányzatait is beépítette művészetébe. Műveiben megjelent a szecesszió, a szimbolizmus, a szürrealizmus és a nagybányai iskola hagyományai.  Magyarországon és Európában is egyaránt sikeres festő volt. Termékeny alkotó volt, szinte haláláig festett.

 

1957: Megszületett Rácz József orvos, pszichiáter szakorvos, pszichoterapeuta szakorvos, egyetemi tanár. Az 1970-es, 1980-as évek óta foglalkozik ifjúsági szubkultúrákkal és fiatalkori devianciákkal, különös tekintettel az ifjúkori droghasználatra. Kutatási módszere a kvalitatív megközelítés. Foglalkozott Michel Foucault munkásságával, munkái etnográfiai-antropológiai, szociálpszichológiai és szociológiai irányzatokból táplálkoznak. Számos könyv-és folyóirat szerzője, honlapunkon egy könyvéről olvasható írás, melyben társszerző: https://konyvtori.webnode.hu/konyvajanlo/tortenelem/repulok-a-gyogyszerrel/

 

1974: Megszületett Penelope Cruz Oscar-díjas spanyol színésznő. Európában és az USA-ban ért el jelentős sikereket spanyol, olasz, francia és angol nyelven játszódó alkotásaival. Ő az egyetlen spanyol színésznő, akinek sikerült Hollywoodban befutnia és hosszabb időn keresztül az élvonalban maradnia, egyben ő az első spanyol színésznő, aki Oscar-díjra és Golden Globe-díjra is jelöltek.